Neerova klasifikace

From WikiSkripta

Heslo
Neerova klasifikace

Neerova klasifikace = nejužívanější klasifikace zlomenin proximálního humeru. Rozděluje zlomeniny jednak dle počtu fragmentů na 2, 3, až 4 fragmentové, jednak dle dislokace a průběhu linie lomu.

Základními fragmenty jsou velký a malý hrbol, fragment hlavice a diafyzární fragment. Základní rozdělení vyčleňuje I.–IV. skupiny:

  • I. skupina − nedislokované fraktury (popř. s lehkou dislokací), hlavně dvouúlomkové (hlavice nebo jeden z hrbolů);
  • II. skupina − dislokované dvouúlomkové fraktury;
  • III. skupina − trojúlomkové fraktury (hlavice s jedním z hrbolů; oba dva hrboly);
  • IV. skupina − čtyřúlomkové fraktury.

Až kombinací jednotlivých úlomků v jednotlivých skupinách vzniká úplná klasifikace.

Rozšíření klasifikace bere v úvahu i přední či zadní luxaci a defekty kloubní plochy.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ŽVÁK, Ivo. Traumatologie ve schématech a RTG obrazech. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1347-0.