Luxace

From WikiSkripta


Luxace (vymknutí) vzniká při výrazném násilí na kloub (ev. menší násilí při predispozici), vzniká závažná porucha kongruence. Repozice může být spontánní, ale obvykle je kloub dislokovaný.

Podle mechanismu vzniku rozlišujeme vymknutí:

 • Traumatické – působením náhlého a silného násilí, které poruší stabilizační vazivové struktury kloubu.
 • Habituální – vzniká v důsledku primárních nebo sekundárních poruch funkce či anatomické stavby kloubu.
 • Patologické – při dlouhotrvajících změnách kloubu (poškození kloubních ploch při ochrnutích, ochabnutí kloubního pouzdra při chronických zánětech).
 • Vrozené – základ v přítomnosti vrozené dysplazie (kyčle).

Klinický obraz[edit | edit source]

 • otok, hematom, výrazné bolesti
 • sledujeme inervaci, prokrvení periferie, hybnost
 • na RTG vyšetřujeme, zda nejde o luxační zlomeninu

Terapie[edit | edit source]

 • reponujeme v lokální nebo celkové anestezii
 • po repozici kontrolujeme stabilitu a zjišťujeme poškození měkkých tkání
 • kloub imobilizujeme
 • důležitá je následná rehabilitace


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2004. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.