Úraz

From WikiSkripta

Úraz (trauma) představuje náhlou událost působící na organizmus zvenčí a poškozující jej. K úrazu vede úrazový děj a jeho následkem je poranění (tj. objektivně zjistitelná porucha zdraví vzniklá v důsledku úrazu).

Druhy poranění (vulnerationes)[edit | edit source]

 • otevřená (vulneratio aperta) – porušena kontinuita kůže či sliznice, podle pronikání do tělních dutin jsou:
 • nepenetrující
 • penetrující – přes dura mater encephali nebo spinalis, parietální pleuru, parietální peritoneum
 • zavřená (vulneratio occlusa) – poškození tkání v hloubce bez narušení kůže a sliznic

Epidemiologie[edit | edit source]

Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí lidí do 40 let (ve věkové skupině do 25 let pak převažují polytraumata), celkově jsou na 4. místě:

 1. kardiovaskulární onemocnění
 2. nádorová onemocnění
 3. cévní mozkové příhody
 4. úrazy

Příčiny úrazů[edit | edit source]

 • podle mechanismu vzniku dělíme úrazy na:
 1. dopravní – většinou mnohočetná poranění a polytraumata, často zraněno více osob současně, vysoké % mortality a invalidity
 2. pracovní – poranění končetin, pády z výše, crush syndrom, úrazy elektrickým proudem, poleptání aj.
 3. zemědělské – ztrátová poranění končetin, crush syndrom, typické je vyprošťování v nepřístupném terénu
 4. domácí – většinou pády z malé výšky, poranění při práci s různými přístroji
 5. sportovní – většinou poranění končetin, šlachové ruptury, skoky do vody – poranění páteře a míchy
 6. kriminální – tupá poranění, rány bodné a střelné, popř. blast syndrom

Prevence úrazů[edit | edit source]

 • hlavním faktorem vzniku úrazu je člověk sám – pro prevenci dopravních úrazů je nejdůležitější dodržování pravidel silničního provozu a využívání bezpečnostních prvků vozidel, pro prevenci pracovních úrazů pak dodržování zásad bezpečnosti práce (ochranné pomůcky, zaučení obsluhy přístrojů a pod.)
 • jde o úkol celospolečenský, podílí se na něm výchova v rodině, ve škole, různé organizace (dopravní inspektoráty, bezpečnost práce aj.) a média

Specifické úrazy v dopravě[edit | edit source]

 • řidiči a spolujezdci:
 • nepřipoutaní – kontuze srdce při nárazu na volant, decelerace s rupturou aorty, náraz hlavy do předního skla (nitrolební a maxilofaciální poranění)
 • seat belt injury – kontuze myokardu (pravé sedadlo), tupé poranění jater (levé sedadlo)
 • whiplash injury – hyperextenze krční páteře s následnou hyperflexí při nárazu zezadu (distorze krční páteře)
 • paper bag syndrome – vnitřní pneumotorax při nevelkém nárazu na hrudník, je-li zadržen dech (uzavřená hlasivková štěrbina) v inspiriu
 • trauma palubní desky – etážové zlomeniny dolních končetin (zlomeniny plateau tibie, zlomenina pately, luxace kolenního kloubu, zlomeniny diafýzy a krčku femuru, zadní luxace kyčelního kloubu)
 • chodci:
 • kočárové trauma – dříve, vzniklé při nízké rychlosti – valivý mechanismus s decollement
 • blatníkové trauma – nižší rychlosti – náraz s odhozením chodce a těžkými zlomeninami bérců
 • kapotová trauma – vyšší rychlosti – pád na kapotu a odmrštění těla na velkou vzdálenost s polytraumatem


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]