Polytrauma

From WikiSkripta

Polytrauma je postižení nejméně dvou orgánových systémů, z nichž alespoň jeden ohrožuje pacienta na životě.

Sdružené poranění je postižení nejméně dvou orgánových systémů, které pacienta na životě neohrožují.

Epidemiologie[edit | edit source]

Polytraumata jsou nejčastější příčinou úmrtí ve věku do 40 let, incidence úmrtí spojená s traumaty ve vyspělých zemích je 60–80/100 000 obyvatel, je pátou nejčastější příčinou smrti, nejčastější příčinou jsou dopravní nehody.

Rozdělení úmrtí[edit | edit source]

Mechanismus úrazu[edit | edit source]

 • Srážky vozidel ve vysoké rychlosti.
 • Pád z více než 4 metrů.
 • Výbuch.
 • Zasypání.

Typické úrazové mechanismy způsobují typická zranění:

 • čelní náraz – přímé poranění hlavy, krční páteře, dolních končetin, pánve a hrudníku;
 • pád z výškyzlomeniny DK, fraktury baze lební, trauma páteře, pánve, poranění vnitřních orgánů;
 • výbuch – trauma hrudníku, končetin, břicha, blast syndrom – poranění tlakovou vlnou;[2]
 • zasypánícrush syndrom, poškození vnitřních orgánů.

Chirurgické skórování polytraumat[edit | edit source]

Jednotlivá poranění jsou hodnocena podle závažnosti stupni od 1 do 6 – od nejlehčího 1, po nejtěžší (inoperabilní) 6.[3]

Jednotlivá zranění jsou ohodnocena stupni dle stupnice AIS – a rozdělena do šesti oblastí (hlava, obličej, hrudník, břicho, končetiny včetně pánve, zevní poranění) – počítá se pouze nejvyšší hodnota AIS v daném regionu. ISS nabývá hodnot od 0 do 75. Pokud je některý region v AIS ohodnocen stupněm 6 (neoperabilní) nabývá ISS automaticky hodnotu 75.

Příklad
Region Popis zranění AIS Hodnoty třech nejtěžších 2
Hlava a krk Kontuze mozku 3 9
Obličej Bez poranění 0
Hrudník Flail chest 4 16
Břicho

Lehká kontuze jater

Ruptura sleziny

2

5

25
Končetiny Fraktura Femuru 3
Zevní poranění Bez poranění 0
ISS 50

[4]

Management péče o polytraumatizovaného pacienta[edit | edit source]

Péče o polytraumatizovaného pacienta začíná zpravidla ošetřením a převozem polytraumatizovaného pacienta lékařem RLP (Rychlá lékařská pomoc – typ posádky zdravotnické záchranné služby jejíž členem je lékař). Důležité je stanovit priority a zachovat klid a rozvahu.

Lékaři ZZS (zdravotnická záchranná služba)[edit | edit source]

Po příjezdu na místo – stanovení počtu zranění, zhodnocení závažnosti zranění, stavění život ohrožujícího krvácení, zajištění dýchacích cest, zajištění žilního vstupu, farmakoterapie, volumoterapie, transport do traumacentra nebo odpovídajícího zdravotnického zařízení.

Algoritmus[edit | edit source]

 • AAirway – zajištění průchodnosti dýchacích cest (!Pozor na trauma páteře).
 • BBreathing – zhodnocení dýchání, frekvence, pohled, pohmat, poslech (poranění hrudníku, deviace trachey, pneumotorax) a z toho vyplývající opatření – dýchání maskou, punkce hrudníku atd.
 • CCirculation – Palpace pulsu – pokud je nehmatný zahajujeme neodkladnou resuscitaci, pokud je tep hmatný změříme puls, tlak – výkony – stavění krvácení, zajištění žilního vstupu, doplnění volumu, odběr krve na KO, HTK.
 • DDisability – orientačně neurologické vyšetření – trauma hlavy, velikost zornic, stav vědomí GCS.
 • EExamination – Orientační vyšetření ostatních tělních systémů – hrudník, břicho, končetiny.
 • T – termo management, transport a dokumentace. Cite error: The opening <ref> tag is malformed or has a bad name

Nemocniční fáze[edit | edit source]

Struktura trauma protokolu ATLS (Advanced Trauma Live Support)[edit | edit source]

Krátké celkové zhodnocení
hrubá orientace, anamnéza.
Primární zhodnocení
A, B, C, D, E – případná resuscitace, dále pak:
Odstrojení, žilní vstupy 2 kanyly minimálně 14G, TK, TF, saturace.
Sekundární zhodnocení následuje po stabilizaci vitálních funkcí.
Klinické vyšetření, RTG, hrudní drenáž, CVK, močový katetr, UZ břicha, CT páteře a lebky, arteriální přístup, CT hlavy.
Definitivní ošetření.

Ošetření závažných poranění[edit | edit source]

 1. Urgentní příjem + život zachraňující výkony.
 2. První fáze diagnostická do 30 minut.
 3. Stabilizace poranění a stabilizující operační výkony 2–3 hodiny (nezbytně nutné k stabilizaci pacienta).
 4. Druhá diagnostická fáze + definitivní stabilizace 7.–10. den.
 5. Odložené výkony a rekonvalescence

Složení trauma týmu[edit | edit source]

 • Traumatolog
 • Anesteziolog, intenzivista
 • Chirurg
 • Rentgenolog
 • Neurochirurg, neurolog, ortoped, ORL, urolog, orální a maxilofaciální chirurg …

Rekonstrukce z CT polytraumatu lebky[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. FREI, Jiří. Příjem nemocného a zraněného v těžkém stavu – emergency [online]. ©2007. Poslední revize 1.9.2007, [cit. 9.11.2009]. <[1]>.
 2. ŠKORŇÁK, Oldřich. Záchranáři RZP a polytrauma [online]. ©2009. [cit. 9.11.2009]. <[2]>.
 3. BROHI, Karim. Trauma.org [online]. ©10.03.2007. [cit. 9.11.2009]. <[3]>.
 4. BROHI, Karim. Trauma.org [online]. ©10.03.2007. [cit. 9.11.2009]. <[4]>.