Damage control surgery

From WikiSkripta

Chirurgická kontrola poškození (DCS) je život zachraňující série kroků u pacienta s kritickým polytraumatem.

Historie[edit | edit source]

 • v minulosti byl trend „tradičního přístupu“ - t.z. vše udělat najednou (přístup, revize, resekce, rekonstrukce) bez ohledu na stav pacienta, tento postup však vykazoval vysokou letalitu;
 • 1983 Stone a kol. - principy DCS;
 • 1992 Burch a kol. - popsali triádu smrti;
 • 1993 Rotondo a Schwab - termín DCS;
 • 2001 Assensio a kol. - intraoperační parametry a indikace k zahájení DCS protokolu.


Cíle DCS[edit | edit source]

 1. obnova fyziologických parametrů před anatomickou úpravou;
 2. ulehčit kontrolu krvácení a kontaminace (1. stabilizace fatálních problémů, 2. resuscitace, 3. definitivní ošetření).


Triáda smrti[edit | edit source]

1. Hypotermie - důsledek krvácení a resuscitace

Klinické projevy:   ↓ 36°C  (pokud trvá >4h), arytmie, suprese imunitního systému, systémová cévní rezistence.

2. Koagulopatie - masivní objemová resuscitace ji zhoršuje dilucí

Klinické projevy:  porucha a inhibice koagulačních faktorů, dysfunkce trombocytů.            

Laboratorní výsledky nejsou vypovídající u hypotermie, pouze klinická diagnostika (krvácení z ran, serózních povrchů, kožních okrajů).

3. Metabolická acidóza - dlouhodobá hypoperfuze → anaerobní metabolismus a laktátová acidóza

Klinické projevy:  ↓ kontraktibilita myokardu, ↓ vývrhový objem.

Indikace pro DCS[edit | edit source]

Předoperační parametry

 1. vysokoenergetická poranění
 2. tupá poranění trupu
 3. mnohočetná poranění trupu
 4. hemodynamická instabilita, koagulopatie a hypotermie při přijetí


Peroperační parametry

 1. ↓ 34°C  
 2. pH <7,2
 3. HCO3-  <15 mEq/l
 4. podání >5.000ml transfuzí
 5. intraoperační náhrada > 12.000ml
 6. klinický důkaz intraoperační koagulopatie


Chirurgická kontrola poškození při poranění břicha[edit | edit source]

Sestává ze tří po sobě následujících fází:

1. Fáze - zkrácená laparotomie

 • kontrola krvácení a hemostáza (ligatury, svorky, shunty, balónkové katetry,...);
 • nevykonáva se rekontrukce;
 • výplach dutiny břišní FR, břišní fascie otevřena, podkožní podtlaková drenáž.


2. Fáze - resuscitace na JIP (úprava triády smrti)

 • hypotermie - teplé infuzní roztoky, termoizolační přikrývky;
 • koagulopatie - ERY masa, Tr koncentrát a čerstvá zmražená plazma;
 • MAC - upraví se sama zahřátím pacienta.


3. Fáze - definitivní chirurgické ošetření

 • reoperace po 36-48h (cévní rekonstrukce, GIT kontinuita);
 • enterální výživa.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • HUŤAN, Martin, et al. Základy všeobecnej a špeciálnej chirurgie. prvé vydání. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. 198 s. ISBN 978-80-223-3214-9.