Damage control surgery

Z WikiSkript

Chirurgická kontrola poškodenia (DCS) je život zachraňujúca séria krokov u pacienta s kritickou polytraumou.

História[upravit | editovat zdroj]

 • v minulosti bol trend „tradičného prístupu“ - t.z. všetko urobiť naraz (prístup, revízia, resekcia, rekonštrukcia) bez ohľadu na stav pacienta, tento postup však vykazoval vysokú letalitu
 • 1983 Stone a kol. - princípy DCS
 • 1992 Burch a kol. - opísali triádu smrti
 • 1993 Rotondo a Schwab - termín DCS
 • 2001 Assensio a kol. - intraoperačné parametre a indikácie zahájenia DCS protokolu


Ciele DCS[upravit | editovat zdroj]

 1. obnova fyziologických parametrov pred anatomickou úpravou
 2. uľahčiť kontrolu krvácania a kontaminácie (1. stabilizácia fatálnych problémov, 2. resuscitácia, 3. definitívne ošetrenie)


Triáda smrti[upravit | editovat zdroj]

1. Hypotermia - dôsledok krvácania a resuscitácie

Klinické prejavy:   ↓ 36°C  (ak trvá >4h), arytmie, supresia imunitného systému, systémová cievna rezistencia


2. Koagulopatia - masívna objemová resuscitácia ju zhoršuje dilúciou

Klinické prejavy:  porucha a inhibícia koagulačných faktorov, dysfunkcia trombocytov            

Laboratórne výsledky nie sú výpovedné u hypotermie, len klinická diagnostika (krvácanie z rán, seróznych povrchov, kožných okrajov)


3. Metabolická acidóza - dlhodobá hypoperfúzia → anaeróbny metabolizmus a laktátová acidóza

Klinické prejavy:  ↓ kontraktibilita myokardu, ↓ vývrhový objem

Indikácie pre DCS[upravit | editovat zdroj]

Predoperačné parametre

 1. vysoko energetické poranenie
 2. tupé poranenie trupu
 3. mnohopočetné poranenie trupu
 4. hemodynamická instabilita, koagulopatia a hypotermia pri prijatí


Peroperačné parametre

 1. ↓ 34°C  
 2. pH <7,2
 3. HCO3-  <15 mEq/l
 4. podanie >5.000ml transfúzií
 5. intraoperačná náhrada > 12.000ml
 6. klinický dôkaz intraoperačnej koagulopatie


Chirurgická kontrola poškodenia pri poraneniach brucha[upravit | editovat zdroj]

Pozostáva z troch po sebe nasledujúcich fáz:

1. Fáza - skrátená laparotómia

 • kontrola krvácania a hemostáza (ligatúry, svorky, shunty, balónikové katétre...)
 • nevykonáva sa rekonštrukcia
 • výplach dutiny brušnej FR, brušná fascia otvorená, podkožná podtlaková drenáž


2. Fáza - resuscitácia na JIS (úprava triády smrti)

 • hypotermia - teplé infúzne roztoky, termoizolačné prikrývky  
 • koagulopatia - ERY masa, Tr koncentrát a čerstvá zmrazená plazma
 • MAC - upraví sa sama zohriatím pacienta


3. Fáza - definitívne chirurgické ošetrenie

 • reoperácia po 36-48h (cievne rekonštrukcie, GIT kontinuita)
 • enterálna výživa


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • HUŤAN, Martin, et al. Základy všeobecnej a špeciálnej chirurgie. prvé vydání. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. 198 s. ISBN 978-80-223-3214-9.