Hemotorax

From WikiSkripta

Bod e – hemotorax

Termín hemotorax označuje přítomnost krve v pleurální dutině.

Zdroje krve[edit | edit source]

Krvácení může mít jedinou etiologii nebo se na něm může podílet více faktorů, mezi které patří zlomeniny žeber (cca 100 ml z jednoho žebra), traumata cév (interkostální arterie, a. thoracica interna, a. subclavia, hrudní aorta, vzácně i hilové cévy), dále např. ruptura aneurysmatu hrudní aorty.

Rozdělení hemotoraxu[edit | edit source]

  • Malý (do 500 ml),
  • střední (500–1500 ml),
  • velký (masivní – nad 1500 ml).


Masivní hemotorax je stav bezprostředně ohrožující život – hrozí hypovolemie a šok, útlak plic a porucha ventilace, často kombinován s pneumotoraxem.

Klinické příznaky[edit | edit source]

Transverzální CT snímek po kontuzi hrudníku: pneumothorax, pneumomediastinum, pneumopericardium s hemotoraxem

Mezi klinické příznaky řadíme Symptom ikona.pngdušnost, Symptom ikona.pngcyanózu či Symptom ikona.pnghypotenzi (známka šoku u masivního hemotoraxu). Na postižené straně pak můžeme pozorovat Symptom ikona.png oslabené dýchání a Symptom ikona.pngztemnělý poklep. Dále pak mohou mít Symptom ikona.png krční žíly vyšší náplň (blokáda žilního návratu) nebo naopak při šoku mohou být kolabované.

Na RTG je vidět zastínění pleurální dutiny se setřelou konturou bránice a horním okrajem vyšším laterálně. V poloze vleže nemusí být prokazatelný menší hemotorax, z tohoto důvodu je vhodnější snímkovaní ve stoje. Pro masivní hemothorax svědčí zastření nad polovinu lopatky. Pro přesnější určení objemu se užívá UZ.

Léčba[edit | edit source]

Punkce, při čistém hemothoraxu volíme přístup nad horní hranou 6.žebra (5.mezižebří) ve střední čáře axilární. Pro snažší orientaci,drén zavádět v rozsahu od axily max. do úrovně prsní bradavky u ležícího pacienta. Tím se minimalizuje poranění bránice, nebo orgánů dutiny břišní.

  • CAVE! Indikace k thorakotomii je dána nejen iniciálním množstvím vypunktované krve, ale zejména pokračujícím krvácením. Orientačně platí, že hraniční je 2000ml při prvé punkci a dále 500ml/h v následujících 3h anebo pokračující ztráty 200ml/h v dalších hodinách. Krvácení do 1000ml se zastaví obvykle spontánně.

Při hypovolemii u masivního hemotoraxu je nutné podat infúze, co nejdříve plnou krev. Při neúplné evakuaci hemotoraxu vznikají pleurální adheze s omezením respiračních pohybů, infektem hematomu vzniká empyém.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]