Pleurální výpotek

Z WikiSkript

Fluidothorax je nadměrné množství tekutiny v pleurální dutině, přičemž hodnoty do 15 ml jsou v normě.

Dělení[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Fluidothorax – schéma

Příčiny[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Dysbalance bílkovin a Na+.
 • Zvýšený tlak v plicních kapilárách, zvýšená permeabilita, snížená lymfatická drenáž.

Klinika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Dechové obtíže, pleurální bolest, kašel.

Fyzikální nález[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Poklepové ztemnění do určité výše hrudníku.
 • Oslabené dýchání a fremitus pectoralis.
 • Při pleuritis sicca třecí pleurální šelest.
 • Kompresivní dýchání (trubicové, oslabené).

Diagnostika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Masivní levostranný pleurální výpotek
 1. RTG (zastínění kostofrenického úhlu a plicních polí různě vysoko, může být kdekoli díky možným adhezím → vhodné doplnit boční snímek, příp. laterogram),
 2. UZ prokáže i malé množství tekutiny.
 3. Pleurální punkce:
  • vyšetření biochemické: stanovení bílkovin a LD (odlišení transsudátu a exsudátu – dle bílkovin a LD (Lightova kritéria), amylasa (pankreatitida, ruptura jícnu), glukosa (revmatoidní výpotek, bakteriální infekce), lipidy (chylothorax), adenozindeamináza (tbc),
  • přítomnost buněk:
  • bakteriologické vyšetření,
  • sérologické vyšetření – antinukleární protilátky (pleuritida při SLE), CEA (malignita),
  • cytologie (nádorové buňky),
 4. Pleurální biopsie (tbc, nádory),
 5. Thorakoskopie (cílená biopsie).

Příčiny transsudátu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. Městnavé srdeční selhání (oboustranný).
 2. Výpotek u jaterní cirhosy (pravostranný, hypoproteinémie).
 3. Nefrotický syndrom (oboustranný, snížením onkotického tlaku).
 4. Plicní embolie (unilaterální, vysoký kapilární tlak v parietální pleuře).

Příčiny exsudátu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. Pneumonie.
 2. Reaktivní u pankreatitidy.
 3. Subfrenický absces.
 4. Plicní embolie.
 5. Difusní choroby pojiva (SLE, RA).
 6. Maligní výpotek (u bronchogenního nádoru, karcinomu prsu, žaludku, maligního lymfomu).

Terapie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Léčí se základní příčina výpotku (ATB u pneumonie, léčba srdečního selhání…). Dále se podávají analgetika při pleuritis sicca, indikuje se punkce při pleuritis exsudativa, při stále se doplňujícím výpotku pleurodesa (talkáž, tetracykliny, cytostatika…).

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • KLENER, Pavel, et al. Vnitřní lékařství. 4. vydání. Praha : Galén, 2011. 1174 s. ISBN 978-80-7262-705-9.