Pleurální punkce (pediatrie)

Z WikiSkript

Schéma punkce rozsáhlého levostranného pneumotoraxu
Urgentní indikace
Provedení
 • dítě je v poloze na zádech;
 • je-li čas, provedeme adekvátní analgosedaci;
 • vpich vedeme nad horním okrajem žebra v medioklavikulární čáře ve 2.–3. mezižebří.

CAVE!!! Horní okraj žebra nutno respektovat z důvodu možného poranění nervově-cévního svazku, který probíhá při spodním okraji žebra.


 • 2. mezižebří se nachází bezprostředně pod klavikulou;
 • s výhodou požíváme i.v. "modrou" kanylu (u novorozenců 22G kanylu,u starších 18G kanylu);
 • po průniku do interpleurálního prostoru vytáhneme jehlu a kanylu zavedeme hlouběji;
 • urgentní evakuaci vzduchu provádíme pomocí stříkačky, jinak lépe je kanylu napojit pomocí spojovací hadičky a trojcestného kohoutu na 20ml stříkačku, kterou potom evakuujeme vzduch;
 • v případě superurgence u tenzního PNO převedeme tenzní PNO na otevřený pomocí jehly nebo lépe sady jehel.
Drenážní systémy u dětských pacientů
Definitivní ošetření spočívá v zavedení hrudního drénu s aktivním odsáváním;
 • pacient je v poloze na zádech, postižená strana může být lehce podložená, ruka na postižené straně je zvednutá za hlavou;
 • místem vpichu je 4. nebo 5. mezižebří mezi přední a střední axilární čárou, místo vpichu dezinfikujeme, zarouškujeme a infiltrujeme 1% mesocainem;
 • v místě vpichu provedeme skalpelem drobnou horizontální kožní incizi, přes ní potom peánem na tupo pronikáme po horním okraji žebra (opět musíme chránit nervově-cévní svazek jdoucí při spodním okraji); drén zachytíme do peánu a zavedeme do pleurální dutiny;
 • průnik se projeví náhlou ztrátou odporu;
 • incizi uzavřeme, drén fixujeme a připojíme na kontinuální odsávání s negativním tlakem (systém dle Bülaua nebo aqua seal).


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • HAVRÁNEK, Jiří: Pleurální punkce. (upraveno)

Související články[upravit | editovat zdroj]