Novorozenecké pneumopatie

From WikiSkripta

Mezi novorozenecké pneumopatie (onemocnění plic) patří:

Stručný přehled[edit | edit source]

Syndrom dechové tísně (RDS)[edit | edit source]

 • charakteristika: akutní onemocnění postihující především nedonošence a NNPH, způsobené nedostatkem surfaktantu
 • klinický obraz: tachypnoe, alární souhyb, zatahování jugul a podžebří, grunting, cyanóza
 • diagnostika: klinický obraz, RTG – retikulogranulární kresba až postupné homogenní zastínění (obraz „bílé plíce“)
 • terapie: zajištění ventilace (oxygenoterapie, distenční terapie, UPV, podání surfaktantu), oběhu a parenterální výživy
 • prevence: prevence prematurity, preventivní prenatální podání steroidů matce (tzv. „indukce plicní zralosti“)
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Syndrom dechové tísně (pediatrie).

Pneumotorax (PNO)[edit | edit source]

 • charakteristika: přítomnost plynu v pleurální dutině
 • klinický obraz: náhle vzniklá dušnost, hypoxie, hyperkapnie, cyanóza, neslyšné dýchání na postižené straně, někdy vyklenutý hemitorax, oběhové selhání
 • diagnostika: klinický obraz, poslechový nález, transluminace, RTG
 • terapie: punkce hrudníku, hrudní drenáž, zajištění ventilace a oxygenace, zajištění oběhu
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Pneumotorax (neonatologie).

Syndrom perzistující fetální cirkulace (PFC, PPHN)[edit | edit source]

 • charakteristika: přetrvávání pravolevých zkratů v krevním oběhu v důsledku postnatální hypoxie a acidózy; normální struktura srdce; provází MAS, PNO, RDS, brániční kýlu, sepsi, hypoxii
 • klinický obraz: těžká hypoxie, oběhové selhání, obraz připomínající cyanotickou vrozenou srdeční vadu
 • diagnostika: echokardiografie
 • terapie: léčba primární příčiny, UPV, NO, ECMO

Syndrom aspirace mekonia (MAS)[edit | edit source]

 • charakteristika: vdechnutí mekonia před, během či těsně po porodu
 • klinický obraz: přítomnost mekonia v plodové vodě a dutině ústní, známky ventilačního a oběhového selhávání, kůže zbarvená mekoniem
 • diagnostika: klinický obraz, RTG
 • terapie: odsátí ústní dutiny a dýchacích cest laryngoskopicky a přes ET kanylu, UPV, léčba oběhového selhání, léčba PFC

Novorozenecké pneumonie[edit | edit source]

Plicní apoplexie[edit | edit source]

 • charakteristika: hemoragický plicní edém – krvácení do plic
 • klinický obraz: dítě se náhle ventilačně zhorší – je bledé, dyspnoické až apnoické s bradykadií a cyanózou, z ústní dutiny nebo endotracheální kanyly vytéká růžovo-červený sekret
 • diagnostika: typický klinický obraz: respirační zhoršení provázené krvácením z dýchacích cest
 • terapie: odsávání z dýchacích cest, optimalizace ventilace a oxygenoterapie, udržení základních životních funkcí, léčba primární příčiny a podpůrná léčba.

Vrozená brániční kýla[edit | edit source]

 • charakteristika: vrozený defekt bránice s přesunutím břišních orgánů do hrudníku; nejčastěji levostranná (Bochdalekova)
 • klinický obraz: dle stupně defektu bránice – rychle progredující dušnost a oběhové selhání, neslyšné dýchání na straně defektu, vpadlé břicho
 • diagnostika: klinický obraz, poslechový nález, RTG
 • terapie: intubace a UPV (co nejnižší možné inspirační tlaky a peep), nazogastrická sonda, léčba PFC

Bronchopulmonální dysplázie (BPD)[edit | edit source]

 • charakteristika: chronické postižení plic vzniklé poškozením plic v novorozeneckém věku v důsledku déletrvající mechanické ventilace a vysoké koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu; způsobena abnormální reparací plicní tkáně
 • diagnostika: závislost na kyslíku i po 28 dnech po narození, RTG
 • terapie: oxygenoterapie, UPV, správná výživa, diuretika, steroidy, teofylin, bronchodilatancia, léčba infekce, ošetřovatelská péče


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]