Plicní apoplexie

From WikiSkripta

Plicní apoplexie (apoplexia pulmonum) je hemoragický plicní edém s průnikem erytrocytů a kapilárního infiltrátu do plic. Patologicko-anatomicky je definována jako krvácení do dvou a více plicních laloků, které může být intersticiální a/nebo intraalveolární.[1] Nejčastěji se objevuje mezi 2. a 4. dnem života u akutně nemocných novorozenců s nízkou porodní hmotností na umělé plicní ventilaci.[2]

Patogeneze[edit | edit source]

Masivní krvácení do plic je krajním obrazem novorozeneckého edému plic. Hlavními spouštěcími mechanismy jsou zvýšení tlaku v plicních kapilárách (při srdečním selhání), snížení intravaskulárního onkotického tlaku (u extrémních nezralců, při hydropsech), zvýšená permeabilita plicních kapilár (při sepsi), snížená lymfatická drenáž (při PIE).

 • Hematokrit tekutiny odsávané z dýchacích cest jen vzácně přesahuje hodnotu 0,1,
 • krvácení do plic je výsledkem kapilární filtrace do intersticia, když se intersticium naplní → pokračuje krvácení do alveolů,
 • pokud se hematokrit odsávané tekutiny blíží venóznímu, je pravděpodobné pravé krvácení z větší cévy.[1]

Klinický obraz[edit | edit source]

Dítě se náhle ventilačně zhorší – je bledé, dyspnoické až apnoické s bradykardií a cyanózou, hypotonické a hyporeflexivní.

 • současně z ústní dutiny nebo e.t. kanyly vytéká růžovočervený sekret,
 • v některých případech je však krvácení prvním příznakem u dobře vypadajícího dítěte a celkový stav se zhorší až později,
 • z kardiálních příznaků zjišťujeme tachykardii a často slyšíme šelest při otevřeném duktu, postupně nastupují poruchy srdečního rytmu (převážně bradyarytmie), připojují se symptomy srdečního selhání, hypoxemie a MAC,
 • nad postiženými plícemi slyšíme vlhké fenomény nebo oslabené dýchání.[1]

Diferenciální diagnóza[edit | edit source]

Diagnostika[edit | edit source]

 • Typický klinický obraz: respirační zhoršení provázené krvácením z dýchacích cest.
 • Laboratorní vyšetření:
  • krevní obraz s diferenciálem (trombocytopenie?, pokles hematokritu?, infekce?);
  • koagulace (PT, APTT, TT, FBG);
  • ABR (hypoxie?, metabolická acidóza?).
 • RTG plic k vyloučení pneumonie, RDS, městnavého srdečního selhání a k určení rozsahu krvácení (fokální či masivní – obraz bílých plic s negativním aerobronchogramem).
 • ECHO ke zjištění přítomnosti PDA.[2]

Terapie[edit | edit source]

 • Odsávání z dýchacích cest podle potřeby (hrozí ucpání ET kanyly krví).
 • Optimalizace ventilace a oxygenoterapie.
  • Zvýšení PEEP (positive end-expiratory pressure) na 6–8 cm H2O – může způsobit tamponádu kapilár.
  • Zvýšení PIP (peak inspiratory pressure) dle potřeby k zajištění dostatečné ventilace.
 • Obecná opatření:
  • Udržení krevního tlaku (volumexpanze, katecholaminy).
  • Transfuze erymasy (pozor na podávání nadměrného objemu tekutin, protože zvýšení tlaku v systémovém řečišti může zhoršit plicní edém).
  • Korekce acidózy bikarbonátem za podmínek adekvátní ventilace.
 • Léčba primární příčiny.
  • Krvácivá nemoc novorozence – vitamin K (1 mg/kg i.v.), koagulopatie – čerstvá mražená plazma (10 ml/kg), trombocytopenie – transfuze krevních destiček, sepse – antibiotika, PDA – ibuprofen či ligace.
 • Další opatření (kontroverzní):
  • Vysokofrekvenční oscilace.
  • Intratracheální podání surfaktantu.
  • Intratracheální podání adrenalinu.
  • Kortikosteroidy (methylprednisolon).
  • Aktivovaný rekombinovaný faktor VII i.v. (panhemostatický efekt; používá se k léčbě těžkých krvácení u hemofilie A a B).
  • Intratracheální podání hemokoagulázy při umělé plicní ventilaci.
  • Diuretika (furosemid) k léčbě objemového přetížení.[2]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b c HAVRÁNEK, Jiří: Respirace.
 2. a b c d GOMELLA, TL, et al. Neonatology : Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs. 6. vydání. Lange, 2009. s. 360-363. ISBN 978-0-07-154431-3.