Hematokrit

From WikiSkripta


Heslo
Schéma hematokritu.

Hematokrit je podíl erytrocytů na celkovém objemu krve. Stanovuje se pomocí centrifugace nesrážlivé krve. Během odstředění dojde k oddělení erytrocytů od plazmy.[1] Bílá, neprůhledná vrstva těsně nad erytrocyty, někdy je označována jako buffy coat, je tvořena trombocyty a leukocyty a tvoří asi 1 % z celkového objemu krve.[2] Výsledná hodnota hematokritu se udává v % nebo v poměrných číslech. [1]
CAVE!!! Při odběru krve na hematokrit nesmí protisrážlivá látka ovlivnit konečný objem vzorku![2]

Fyziologické hodnoty hematokritu

  • muži: 44±5 % (0,44±0,05)
  • ženy: 39±4 % (0,39±0,04)[2]

Hodnota hematokritu klesá např. při poklesu počtu erytrocytů, zmenšení jejich objemu nebo při vzestupu objemu plazmy.[1]


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Použitá literatura

  1. a b c ŠVÍGLEROVÁ, Jitka. Hematokrit [online]. Poslední revize 2009-02-18, [cit. 2010-11-11]. <https://web.archive.org/web/20160416224352/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/Hematokrit>.
  2. a b c TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2003. 771 s. ISBN 80-247-0512-5.