Onkotický tlak

From WikiSkripta


Heslo

Onkotický tlak (koloidně-osmotický tlak) je osmotický tlak způsobený bílkovinami. Onkotický tlak plazmatických bílkovin je 25 mmHg. Např. onkotický tlak plazmatických bílkovin (bílkovin krevní plazmy) v kapilárách má za následek kapilární filtraci a resorpci. Kapilární filtrace v arterialním úseku kapilár – krevní tlak (generovaný srdcem) je větší než onkotický tlak, to znamená, že tekutina bude prostupovat z kapiláry do tkáně, Kapilární resorpce vyjadřuje vyšší onkotický tlak krve oproti krevnímu tlaku ve venózním úseku kapilár. Tekutina je rozdílnými tlaky resorbovaná zpět do kapilár (tzn. když klesne množství bílkovin, klesne onkotický tlak – vznikají otoky, protože tkáňový mok není dostatečně odváděný kapilárami). Onkotický tlak nezahrnuje osmotický tlak způsobený anorganickými solemi, jelikož ty mohou v kapilárách volně prostupovat.

Rozdíl krevního (hydrostatického) tlaku a onkotického tlaku se nazývá efektivní (čistý) filtrační tlak.


Odkazy

Zdroj

ŠVÍGLEROVÁ, Jitka. Onkotický tlak [online]. Poslední revize 18. 2. 2009, [cit. 12.11.2010]. <https://web.archive.org/web/20160306065550/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/Onkotický_tlak>.