PEEP

From WikiSkripta

Heslo
PEEP ventil

PEEP je součást ventilačního režimu. Vyjadřuje pozitivní tlak v respiračních cestách (tlak vyšší než atmosférický) na konci výdechu (exspiria). Zkratka znamená positive end exspiration pressure,

Cílem jeho použití je zvýšení objemu plynu, který zůstává v plicích na konci výdechu, a tím zlepšení výměny plynů v plicích, rozvolnění atelektáz a zvýšení dechových objemů. Účinky zařazení PEEPu do okruhu:

 • Ovlivnění velikosti funkční reziduální kapacity plic – prevence kompresních atelektáz, prevence opětovného kolapsu rozvinutých alveolů.
 • Ovlivnění distribuce ventilace a perfúze – zlepšení rovnoměrnosti proudění a rozložení dýchací směsi, zvyšuje průtok krve a snižuje cévní odpor v plicní tkáni.
 • Ovlivnění dechové práce – usnadnění nádechu a snížení dechové práce.
 • Ovlivnění oběhu – při selhávání levé komory podporuje oxygenaci a snižuje spotřebu kyslíku myokardem, zvyšuje srdeční výdej → snižuje venózní návrat, afterload. U nemocných bez srdečního selhání snižuje žilní návrat → PEEP zvyšuje nitrohrudní tlak.
 • Zvyšuje nitrobřišní tlak.

Indikace: těžké formy CHOPN vyžadující ventilační podporu, ARDS, plicní edém, šoková plíce

Rozdělení PEEP:

 • Nízký PEEP → do 5 cm H2O; využíváno u pacientů bez plicní patologie a při krátkodobé ventilaci.
 • Střední PEEP → 5–10 cm H2O; užíváno u většiny pacientů.
 • Vysoký PEEP → nad 15 cmH2O; indikováno u pacientů s akutním plicním selháním.
  • PEEP nad 30 cmH2O je užíváno k tzv. otevíracímu manévru.

Obvykle výužívané hodnoty PEEP 4–8 cm H2O. Vyšší hodnoty PEEP 8–15 cm H2O používají k zábraně poškození plic v důsledku opakovaných otvíráních a kolapsech plicních alveolů.[1]


 • Intrinsický PEEP – nazýván též jako auto PEEP, vnitřní PEEP.
 • Nezbytná součást monitorování u pacientů s plicním onemocněním → rozsah hyperinflace.
 • Způsob měření dle dechové aktivity pacienta.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

 • DOSTÁL, Pavel, et al. Základy umělé plicní ventilace. 2., rozšířené vydání. Praha : Maxdorf Jessenius, 2005. ISBN 80-7345-059-3.

Reference

 1. KASAL, Eduard. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty. 51. vydání. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-0556-2.