Neinvazivní plicní ventilace/SŠ (sestra)

Z WikiSkript

Možnost provádění technik plicní ventilace bez nutnosti invazivního zajištění dýchacích cest – za použití kyslíkové masky s těsnící manžetou nebo pomocí kyslíkové helmy.

Neinvazivní plicní ventilace (NIPV) má za úkol:

 • Krátkodobě → snížit dechovou frekvenci, zvětšit objem, zlepšit výměnu plynů a snížit dechovou práci pacienta.
 • Dlouhodobě → zvýšení kvality spánku, lepší kvalita života, zvýšení doby přežití.
Nejčastěji se užívá:
 • CPAP terapie.
 • Ventilace pozitivním tlake.
 • Brániční stimulace.

Indikace[upravit | editovat zdroj]

 • Akutní respirační selhání, edém plic.
 • CHOPN.
 • Spánková apnoe.
 • Neurologická onem., stav po encefalitidě.
 • Pacienti před transplantací plic v terminálním stádiu.
 • Myopatie.

Kontraindikace:[upravit | editovat zdroj]

 • Oběhová nestabilita, AIM.
 • Riziko aspirace.
 • Neschopnost odkašlat si.
 • Netěsnost masky.
 • Nespolupracující a agresivní nemocní.

Indikace k přerušení NIV[upravit | editovat zdroj]

 • Netolerance masky.
 • Progrese stavu do 30 min. až 1h, rozvoj oběhové nestability, zhoršení vědomí.
 • Neschopnost odkašlat si.

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

 • Kožní defekty, erytém v obličeji, bolestivost.
 • Vysychání sliznic při nedostatečném zvlhčení.
 • Distenze žaludku.
 • Únik dýchací směsi.

Provedení[upravit | editovat zdroj]

 1. Edukace pacienta – vysvětlení postupu a důvodu NIVS, domluva o způsobu komunikace.
 2. Příprava masky – výběr velikosti a ventilátoru – navolení režimu a zvlhčení.
 3. Monitorizace pacienta.
 4. Poloha v polosedě.
 5. Napojení masky na ventilátor a spustit režim.
 6. Nasazení a upevnění masky nemocnému na obličej.
 7. Tlakovou podporu a PEEP zvyšujeme postupně.
 8. Úprava alarmů a parametrů.
 9. Kontrola účinnosti NIVS – při špatném snášení ventilace lze podat lehká sedativa.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • DOSTÁL, Pavel, et al. Základy umělé plicní ventilace. 2., rozšířené vydání. Praha : Maxdorf Jessenius, 2005. ISBN 80-7345-059-3.