Obtížná intubace

Z WikiSkript
Cormack and Lehane scoring

Definice[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Stav, kdy potřebujeme k běžné laryngoskopii a intubaci více než tři pokusy nebo trvá déle něž 10 minut.
 • Obtížná laryngoskopie: pokud struktury laryngu viditelné při běžné laryngoskopii nejsou viditelné nebo identifikovatelné.
  • Incidence přibližně 0,5–5 %.
  • Hodnocení pomocí skóre Cormack and Lehane (1984) hodnotami I–IV
   • Cormack I – hlasové vazy jsou dobře viditelné;
   • Cormack II – viditelný pouze zadní okraj hlasové štěrbiny;
   • Cormack III – viditelná pouze epiglotis;
   • Cormack IV – viditelné pouze měkké patro (epiglotis není viditelná).

Kdy můžeme očekávat obtížnou intubaci[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Obtížnou intubaci předpokládáme u pacientů s následujícími diagnózami a anatomickými poměry:

 • Těhotenství,
 • omezená pohyblivosti krční páteře (např. Morbus Bechtěrev, primární chronická polyartritida),
 • monstrózní struma, prodloužená trachea,
 • předkus nebo prominující řezáky,
 • epiglotitis,
 • makroglosie u akromegalie,
 • malá dutina ústní (pod 2 cm při maximálně otevřené),
 • anatomické varianty, tumory v oblasti krku, poranění krku a obličeje,
 • stavy po ozařování laryngu,
 • popáleniny.
Klinický odhad obtížné intubace při předoperačním vyšetření
Cormack and Lehane scoring
 • Důkladná anamnéza – zaměřená na nemoci nebo traumata v oblasti krku a krční páteře a ORL oblasti.
 • Předchozí úspěšné nebo neúspěšné intubace u předešlých operací.
 • Hodnocení podle Mallampatiho: aspekce dutiny ústní a viditelnost jednotlivých struktur. Dobře viditelné jsou:
 1. měkké patro, zadní stěna pharyngu, uvula, přední a zadní patrový oblouk;
 2. měkké patro, zadní stěna pharyngu, uvula;
 3. měkké patro, baze uvuly;
 4. měkké patro pouze obtížně viditelné.

Postup při obtížné intubaci[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Maximálně dva až tři pokusy (polohování hlavy pacienta, použití různých laryngoskopických lžic, použití vodiče tubusu, tlak na štítnou chrupavku).
 • Pokud na tři pokusy nezaintubujeme pacienta, dále ventilujeme a voláme zkušenějšího kolegu.
 • Pokud neuspěje ani kolega, pokusíme se zavést laryngeální masku nebo jiný prostředek k zajištění dýchacích cest (zhodnotíme, zda je vhodné s takto zajištěnými cestami vést celou anestezii; pokud ano pokračujeme dále, pokud ne vyvedeme pacienta z anestezie).
 • Can ventilate, can’t intubate pokud je operace neodkladná, musíme intubovat pomocí flexibilního bronchoskopu.
 • Can’t ventilate, can’t intubate akutní život ohrožující stav, pacienta nemůžeme intubovat ani ventilovat maskou (selhaly pokusy o intubaci a zavedení laryngeální masky, pacienta nelze prodýchat ani maskou), ihned voláme tým k provedení tracheotomie, nebo provedeme koniopunkci.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • KRETZ, Franz-Josef a Frank TEUFEL. Anästhesie und Intensivmedizin. 1. vydání. Heidelberg : Springer, 2006. 695 s. ISBN 3-540-62739-1.
 • HECK, Michael a Michael FRESENIUS. Repetitorium Anästhesiologie. 5. vydání. Heidelberg : Springer, 2007. 642 s. ISBN 978-3-540-46575-1.