Endotracheální intubace

Z WikiSkript

Definice[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Invazivní zajištění dýchacích cest za pomoci endotracheálního tubusu a přímé laryngoskopie.
Endotracheální intubace – provedení
Endotracheální intubace – správné zavedení

Způsoby[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Orotracheálně (vždy u urgentních intubací),
 • Nasotracheálně (novorozenci, malé děti, lepší fixace tubusu, stomatochirurgie).

Indikace pro intubaci[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Pacient není lačný (šok, těhotenství, ascites, reflux, pylorostenózy).
 • Laparoskopické výkony za použití kapnoperitonea.
 • Výkony na hlavě nebo krku.
 • Břišní nebo hrudní výkony.
 • Operace při poloze pacienta na břiše.
 • Při operacích s plánovanou délkou trvání více než 45 minut.

Volba velikosti a druhu tubusu pro intubaci[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Volba správné velikosti a druhu tubusu je zásadní pro průběh celé operace.

 • Velikost endotracheálních tubusů dle vnitřního průměru (mm): muži 8–8,5; ženy 7,5 – orientačně můžeme odhadnout podle velikosti (průměru) malíčku pacienta (zejména u dětí).
 • Druhy tubusů (pouze orientační, nejsou uvedeny všechny druhy):
  • klasický Magilův tubus (standardní),
  • flexibilní Woodbridgeuv tubus – použití při poloze pacienta na břiše, výkonech na krku nebo takových, při kterých by rigidní tubus překážel operatérovi,
  • tubusy k jednostranné intubaci (Mallinckrodt, Singellumen tubus) – použití při výkonech na plicích a nutnosti ventilovat pouze jednu plíci.

Postup při orotracheální intubaci[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Dostatečná preoxygenace pacienta.
 • Podání anestetik (hypnotikum, opiát).
 • Pokud lze pacienta dostatečně prodýchat maskou, podáme myorelaxans.
 • Po nástupu relaxace otevřeme ústa pacienta.
 • Zasuneme laryngoskop mezi kořen jazyka a epiglotis a tahem směrem nahoru a dopředu (Pozor: NE PÁČENÍ!) získáme pohled na hlasivky.
 • Pravou rukou za neustálé kontroly hlasových vazů zasuneme tubus do hlasové štěrbiny.
 • Nafouknutí manžety tubusu.
 • Připojíme tubus k anesteziologickému přístroji a ověříme správnou polohu tubusu.
Známky úspěšné intubace
 • Jisté známky:
  • přímá laryngoskopie a zraková kontrola průchodu tubusu hlasovou štěrbinou,
  • kapnometrie (CO2),
  • bronchoskopie.
 • Nejisté známky:
  • exkurze hrudníku,
  • auskultace,
  • konstantní hodnota pulsoxymetrie.
Komplikace
 • Mechanické poškození – sliznice, zubů, průdušnice, jícnu, hlasových vazů;
 • Stimulace reflexů – sympatikotonické, vagové;
 • Jednostranná intubace (častěji pravostranná);
 • Obstrukce tubusu;
 • Krvácení;
 • Dekubity;
 • Paréza hlasových vazů.

Obtížná intubace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Stav, kdy potřebujeme k běžné laryngoskopii a intubaci více než tři pokusy nebo trvá déle něž 10 minut.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Obtížná intubace.

Video[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Play.pngEndotracheální intubace Play.pngRozšířená neodkladná resuscitace – multimediální výukový pořad, video demonstrace intubace (Klinika anesteziologie a resuscitace FNKV)


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • KRETZ, Franz-Josef a Frank TEUFEL. Anästhesie und Intensivmedizin. 1. vydání. Heidelberg : Springer, 2006. 695 s. ISBN 3-540-62739-1.
 • HECK, Michael a Michael FRESENIUS. Repetitorium Anästhesiologie. 5. vydání. Heidelberg : Springer, 2007. 642 s. ISBN 978-3-540-46575-1.