Crush úvod do anestezie

From WikiSkripta

Definice[edit | edit source]

 • Způsob úvodu do celkové anestezie při vysokém riziku aspirace.

Indikace[edit | edit source]

Příprava pacienta[edit | edit source]

 • Pokud je čas, je třeba pacienta na operaci důkladně připravit (medikamentózně snížit aciditu žaludku léčivy typu – inhibitory protonové pumpy, blokátory H2 receptorů, střevní prokinetika, citrát sodný).
 • Při velmi vysokém riziku aspirace (pylorostenóza nebo ileus tenkého střeva a zároveň nelačný pacient) musíme ještě před zahájením anestezie zavést žaludeční sondu a odsát obsah žaludku – sondu poté opět vyjmeme, protože může sloužit jako vodič pro žaludeční sekret (někteří autoři však doporučují sondu ponechat).
 • Pokud nastane během intubace zvracení, ihned polohujeme pacienta do Trendelenburgovy polohy, abychom zabránili zatékání žaludečního obsahu do dýchacích cest.

Postup[edit | edit source]

 1. Spolehlivý intravenózní přístup.
 2. Zavedení žaludeční sondy a odsátí žaludku (následné vyjmutí nebo povytažení žaludeční sondy).
 3. Po důkladné preoxygenaci (minimálně 5 minut).
 4. Neustále připravené odsávání.
 5. Provedeme úvod do anestezie (CAVE: PACIENTA NEPRODÝCHÁVÁME MASKOU!) za použití myorelaxancia s rychlým nástupem (Succinylcholin nebo Rocuronium).
 6. Asistent aplikuje Selickův manévr (tlakem na prstencovou chrupavku stlačujeme ezofagus).
 7. Po nástupu relaxace (u succinylcholinu po nástupu svalových fascikulací) intubujeme VŽDY TUBUS SE ZAVEDENÝM VODIČEM.
 8. Prodýchání maskou a ověření polohy tubusu až po nafouknutí manžety tubusu.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]