Hiátová hernie

Z WikiSkript


Hiátová hernie je přesun kardie nebo i části žaludku z peritoneální dutiny do mediastina ezofageálním hiatem. Kýlní branku tvoří hiatus oesophageus bránice a do mediastina se dostává gastroezofageální junkce (skluzná hernie – par glissement), žaludeční fundus (paraezofageální hernie), nebo se do mediastina dostává fundus i s gastroezofageální junkcí při zachovalém Hisově úhlu (smíšená hernie). Extrémním případem je dislokace celého žaludku do mediastina, tzv. upside-down stomach, kdy kardie a pylorus zůstávají v dutině břišní, žaludek (a jiné nitrobřišní orgány) se mohou dislokovat do mediastina nebo pleurální dutiny i při těžkých úrazech. Jde o nepravé kýly (výhřezy), jejichž brankou je traumatická ruptura bránice.

Typy hiátové hernie:
  1. anatomické postavení,
  2. prestádium hernie,
  3. skluzná hernie,
  4. paraezofageální

Rozdělení[upravit | editovat zdroj]

  • Skluzná – nejčastější, nepravá kýla – není kýlní vak, Hisův úhel chybí, hlavní komplikací je gastroezofageální reflux.
  • Paraezofageální – vzácná, kýlní vak je vytvořen, gastroezofageální junkce zůstává v peritoneální dutině, Hisův úhel je zachován, komplikacemi jsou venostáza s krvácením, zvředovatění, nekróza s perforací stěny při strangulaci, obstrukce s poruchou pasáže, útlak nitrohrudních struktur (srdce, plíce).
  • Smíšená – kombinace předchozích typů.

Klinické příznaky[upravit | editovat zdroj]

Klinicky se projevují obtíže při polykání, tlak za sternem, bolest v epigastriu (při strangulaci), zvracení (při poruchách pasáže), pálení žáhy při gastoezofageálním refluxu u skluzné nebo smíšené hernie a chronická anemizace při krvácení.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Diagnóza se provádí pomocí RTG (polykání kontrastní látky – určí typ kýly), RTG hrudníku (žaludeční bublina v mediastinu), endoskopie (průkaz ezofagitidy – gastroezofageální reflux, jinak indikována pH-metrie).

Hiátová hernie na RTG snímku

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Konzervativní léčba spočívá v podávání inhibitorů protonové pumpy (omeprazol, např. Helicid®) nebo H2-blokátorů (ranitidin, např. Ranital®, Ranisan®; famotidin, např. Quamatel®) u gastroezofageálního refluxu (skluzná kýla).

Chirurgická léčba je indikována u každé paraezofageální kýly a u konzervativně nezvládnutelného refluxu, zahrnuje repozici žaludku, resekci nebo ponechání kýlního vaku, uzávěr kýlní branky (hiatorafie), event. fixace fundu k bránici (fundopexe – může být použito i k uzávěru defektu) a fixace přední žaludeční stěny ke stěně břišní (gastropexe), u gastroezofageálního refluxu je indikována fundoplikace dle Nissen-Rossettiho.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]