Anémie

From WikiSkripta

Anémie čili chudokrevnost (anaemia) je snížení koncentrace hemoglobinu v krvi. Řídíme se podle stanovených mezních hodnot pro určený věk a pohlaví. U mužů je norma hemoglobinu 136–176 g/l a u žen tato hodnota činí 120–168 g/l. Chudokrevnost je často spojená se sníženou koncentrací erytrocytů a hematokritu. Také to může být symptom, který se vyskytuje u některých patologických stavů. [1]

Příčiny anémie[edit | edit source]

 1. Zvýšené ztráty erytrocytů (hemolýza, krvácení).
 2. Snížená tvorba erytrocytů (poruchy kmenové buňky; nedostatek erytropoetinu, vitamínu B12, kyseliny listové).
 3. Zvýšení objemu plazmy – tzv. relativní (diluční) anémie.

Anemický syndrom[edit | edit source]

Symptomy při anémii
 • Soubor symptomů provázejících anemii:
 • bledost kůže a sliznic;
 • únava, pokles tělesné výkonnosti;
 • zadýchávání se při námaze;
 • tachykardie, oběhová insuficience (z hypoxie myokardu).

Klasifikace anémií[edit | edit source]

Morfologická[edit | edit source]

 • Normocytární (MCV 80–95 fl, resp. průměr erytrocytu 7–8 μm) – po akutním krvácení, aplastická anémie, některé hemolytické anémie;
 • Makrocytární (MCV nad 95 fl, resp. průměr erytrocytu nad 8 μm) – nedostatek vit. B12 nebo kys. listové;
 • Mikrocytární (MCV pod 80 fl, resp. průměr erytrocytu pod 7 μm) – nedostatek Fe, sférocytóza, talasémie, po chronickém krvácení;
 • Normochromní (MCHC 300–350 g/l) – po akutním krvácení;
 • Hypochromní (MCHC pod 300 g/l) – nedostatek Fe, talasémie;
 • Hyperchromní (MCHC nad 350 g/l) – nedostatek vit. B12.

Patogenetická[edit | edit source]

Anémie ze zvýšených ztrát erytrocytů[edit | edit source]

 • Vrozené:
 • Získané:
 • mechanické příčiny;
 • toxická hemolýza;
 • osmotická hemolýza;
 • tvorba protilátek nebo autoprotilátek;
 • hypersplenismus.

Anémie ze snížené tvorby erytrocytů[edit | edit source]

Algoritmus vyšetřování mikrocytární anémie[edit | edit source]


Algoritmus rozlišení anémie z nedostatku železa od anémie chronických chorob[edit | edit source]

biochemické a klinické známky zánětu → saturace transferinu < 20 %

 • sérový ferritin < 30 μg/lanémie z nedostatku železa
 • sérový ferritin 30–100 μg/l → solubilní transferrinový receptor (sTfR)
  • sTfR / log ferritin > 2anémie chronických chorob s přítomností nedostatku železa
  • sTfR / log ferritin 1–2 → ?
  • sTfR / log ferritin < 1anémie chronických chorob
 • sérový ferritin > 100 μg/lanémie chronických chorob

Algoritmus vyšetřování normocytární anémie[edit | edit source]


Algoritmus vyšetřování makrocytární anémie[edit | edit source]

anamnesticky alkohol, medikamenty, ozáření


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. s. 656. ISBN 978-80-7387-423-0.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • SPANGENBERGER, Holger a Ingo MEUTHEN. Anemie. In Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství. 1. české vydání. vydání. Praha : Grada Publishing, 2010. 416 s. s. 77. ISBN 978-80-247-2780-6