Stanovení hemoglobinu v krvi

From WikiSkripta

Stanovení hemoglobinu v krvi patří k nejzákladnějším laboratorním vyšetřením. Koncentrace hemoglobinu v krvi je hlavním kritériem pro posouzení, zda jde o anemii. Termín anémie (chudokrevnost) se používá při poklesu hemoglobinu nebo erytrocytů pod dolní limit fyziologických hodnot. Anemie patří k velmi častým klinickým nálezům. Jde o stav, který vede ke snížení vazebné kapacity pro kyslík a k následné poruše tkáňového dýchání.

Příčiny anémie[edit | edit source]

Anemie vzniká za situace, kdy erytropoéza není schopna krýt požadavky na tvorbu nových červených krvinek. Vyvíjí se v důsledku krevních ztrát nebo zvýšeného zániku červených krvinek či nedostatečné tvorby červených krvinek. Následující přehled uvádí některé konkrétní příčiny anémií:

 1. Anemie ze zvýšených ztrát krve:
  • Akutní ztráta krve.
  • Chronická ztráta krve.
 2. Anemie ze zvýšeného rozpadu erytrocytů (hemolytické stavy).
  • Autoimunitní hemolytické anémie (přítomnost protilátek proti vlastním erytrocytům).
  • Porucha membrány erytrocytů (odchylka ve složení erytrocytové membrány).
  • Dědičné enzymové defekty erytrocytů (pyruvátkináza, glukóza-6-fosfátdehydrogenáza).
  • Nestabilní hemoglobiny – hemoglobinopatie (např. hemoglobin S u srpkovité anémie).
 3. Anemie ze snížené tvorby erytrocytů.
  • Nedostatek látek potřebných pro erytropoézu (nedostatek železa, nedostatek vitaminu B12, nedostatek kyseliny listové, nedostatek erytropoetinu – chronická renální onemocnění, nedostatek dalších látek např. vitaminů B1, B6).
  • Anemie v důsledku chemického, fyzikálního a radiačního poškození.
  • Anemie při chronických zánětlivých, infekčních a nádorových onemocněních.

Zvýšení hodnot hemoglobinu se označuje jako polyglobulie. Může být projevem výraznější dehydratace (relativní polyglobulie). S výraznější polyglobulií se nejčastěji setkáme u stavů spojených s chronickou hypoxií, např. při plicních onemocněních, vzácněji při pobytech ve vysokých nadmořských výškách apod. Vzácně může být způsobena některými myeloproliferativními stavy, např. polycytemia vera.

Princip stanovení hemoglobinu v krvi[edit | edit source]

Oxidace hemoglobinu na methemoglobin:

HbFeII +     [FeIII(CN)6]3−     →     HbFeIII +     [FeII(CN)6]4−
Hemoglobin Methemoglobin

Přeměna methemoglobinu na kyanmethemoglobin:

HbFeIII +     CN     →     HbFeIIICN
Methemoglobin Kyanmethemoglobin

Fotometrické stanovení je založeno na oxidaci dvojmocného železa v hemoglobinu hexakyanoželezitanem draselným na trojmocné železo. Vzniklý methemoglobin se v další reakci s kyanidem draselným přeměňuje na velmi stálý kyanmethemoglobin s jediným širokým absorpčním maximem ve viditelné oblasti při 540 nm.

Hodnocení: Referenční rozmezí koncentrace hemoglobinu v krvi(B hemoglobin)pro dospělého muže je 130–180 g/l a pro ženu 120–160 g/l.