Hemolytické anémie

From WikiSkripta

(Redirected from Hemolytická anémie)

DIC s mikroangiopatickou hemolytickou anémií

Příčinou je rozpad erytrocytů (hemolýza – intra- nebo extravaskulární).

Znaky:

  • obecné znaky hemolýzy,
  • nápadná hypercelularita kostní dřeně (vyplňuje všechny dřeňové prostory – i místa, kde je u dospělého dřeň tuková),
  • změna běžného poměru granulo- a erytropoézy (3:1) ve prospěch erytropoézy,
  • někdy se setkáme i s extramedulární krvetvorbou (játra, slezina) – produkce erytrocytů se zvyšuje až na osminásobek (v krvi jsou četné retikulocyty, doba životnosti takových erytrocytů je však podstatně snížena – jen na 15 dnů) – kompenzovaná anémie, počet erytrocytů je však velmi citlivý na útlum produkce erytrocytů (např. běžným infekčním onemocněním) – pak dochází k tzv. aplastické krizi,
  • při extravaskulární hemolýze je příznačná hemosideróza makrofágů, z nichž některé hromadí lipidy z rozpadlých erytrocytů a připomínají tak lipofágy u Gaucherovy chorobytzv. gaucheroidní buňky.[1]

Dělení

Hemolytické anémie korpuskulární
Hemolytické anémie extrakorpuskulární
  • poškození fyzikálními a toxickými vlivy (mechanické, tepelné, bakteriální toxiny, malárie);
  • poškození protilátkami: autoprotilátky, protilátky proti Rh-faktoru (fetální erytroblastóza), izoaglutininy (potransfuzní hemolytické reakce).[2]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. PASTOR, Jan. Langenbeck’s medical web page [online]. [cit. 12.4.2010]. <http://langenbeck.webs.com>.
  2. LEBL, J, J JANDA a P POHUNEK, et al. Klinická pediatrie. 1. vydání. Galén, 2012. 698 s. s. 543. ISBN 978-80-7262-772-1.