Retikulocyt

Z WikiSkript


Heslo

Retikulocyt je vývojové stádium erytrocytu. Jedná se o bezjadernou buňku kulovitého tvaru, která obsahuje zbytky některých buněčných organel. Retikulocyt postupně mění svůj tvar na bikonkávní, zbavuje se buněčných organel a tím dozrává v erytrocyt. Většina retikulocytů se nachází v červené kostní dřeni, periferní krev zdravého dospělého člověka obsahuje retikulocyty v množství 0,5–1,5 % z celkového počtu erytrocytů. Zvýšený počet retikulocytů v periferní krvi se označuje jako retikulocytóza, která se většinou objevuje při vystupňované erytropoeze.Odkazy

Související články

Zdroj