Polychromatofilní erythroblast

Z WikiSkript

Heslo


Ve stádiu bazofilního erythroblastu buňka začala syntetizovat hemoglobin. Jeho nahromadění mění tinkční vlastnosti tak, že polychromatofilní erythroblast je zároveň eosinofilní (acidofilní) díky hemoglobinu i bazofilní díky ribozomům v cytoplazmě. Výsledná barva cytoplasmy je tedy kombinací obou barev nebo jsou v nich patrné eosinofilní a basofilní oblasti. Jádro je v porovnání s předchozím stádiem opět menší a kondenzovanější.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • MESCHER, Anthony L a Luiz Carlos Uchôa JUNQUEIRA. Junqueira's Basic Histology. 12. vydání. United States : McGraw-Hill Education - Europe, 2009. 480 s. ISBN 9780071630207.