Orthochromatofilní erythroblast

From WikiSkripta

Heslo


Ortochromatofilní erythroblast je jedním z prekurzorů erytrocytu. Oproti méně diferencovaným stádiím má ještě menší a hustěji kondenzované jádro s již zcela hrudkovitým chromatinem, sama buňka je již jen o málo větší než zralý erytrocyt. Velké množství hemoglobinu v cytoplazmě podmiňuje jeho eosinofilii, již stejnou jako má zralý erytrocyt. Ortochromatofilní erytroblast se již dále nemůže dělit. V tomto stádiu dochází k enukleaci jádra - tedy vypuzení jádra ven z buňky.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • MESCHER, Anthony L a Luiz Carlos Uchôa JUNQUEIRA. Junqueira's Basic Histology. 12. vydání. United States : McGraw-Hill Education - Europe, 2009. 480 s. ISBN 9780071630207.