Pentózový cyklus

Z WikiSkript

Pentózový cyklus, nebo také pentózafosfátová cesta, hexózamonofosfátový zkrat, je katabolický děj, který poskytuje redukované kofaktory NADPH a pětiuhlíkaté sacharidy (pentózy). Jedná se o metabolickou přeměnu glukózy, jejíž cílem není vytvořit ATP.

NADPH je spotřebováváno při anabolických reakcích, a to především při biosyntéze steroidních látek a mastných kyselin. Vytváření pentóz (ribóza-5-fosfát) je nezbytné pro syntézu nukleotidů a nukleových kyselin. Pentózový cyklus probíhá hlavně v cytosolu tkání vytvářejících steroidní látky nebo mastné kyseliny: játra, varlata, vaječníky, kůra nadledvin, mléčná žláza, adipocyty, erytrocyty (redukce glutathionu).

Schéma pentózového cyklu
Enzymy katalyzující jednotlivé reakce: 1 – hexokináza, 2 – glukóza-6-fosfátdehydrogenáza, 3 – 6-fosfoglukonolaktonáza, 4 – fosfoglukonátdehydrogenáza, 5 – ribulóza-5-fosfátepimeráza, 6 – ribulóza-5-fosfátisomeráza, 7– transketoláza, 8 – transaldoláza, 9 – transketoláza

Má dvě části:

 • oxidatívní (přeměna hexózy na pentózu, redukce NADP+ na NADPH+H+)
 • nonoxidatívní (neboli interakční část; přeměna jednotlivých monosacharidů C3, C4, C5, C6, C7)


Oxidativní fáze[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Glukóza (hexóza) vstupuje do oxidatívní fáze jako G-6-P a pomocí glukóza-6-fosfátdehydrogenázy se oxiduje na lakton (6-fosfoglukono-delta-lakton). Dále se hydrolyzuje pomocí 6-fosfoglukonolaktonázy na 6-fosfoglukonát, který se dekarboxyluje prostřednictvím fosfoglukonátdehydrogenázy na ribulózu-5-fosfát (pentóza).

Během oxidatívní fáze vzniknou 2 molekuly NADPH+H+ přeměnou:

 • G-6-P na lakton
 • 6-fosfoglukonátu na ribulózu-5-fosfát

Nonoxidativní fáze[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Epimerizační a izomerizační reakce:

Ribulóza-5-fosfát se mění na aldózu ribóza-5-fosfát a na ketózu xylulóza-5-fosfát


Všechny další reakce katalyzují dva enzymy:

 • transaldoláza – přenáší tříuhlíkatou skupinu
 • transketoláza – přenáší dvouuhlíkatý zbytek pomocí koenzymu thiamindifosfátu (TDP)


Donorem štěpů je u obou ketóza a akceptorem aldóza. Přenosem štepů vznikají různé meziprodukty (viz obr.):

 • sedoheptulóza-7-fosfát
 • erythróza-4-fosfát
 • fruktóza-6-fosfát
 • glyceraldehyd-3-fosfát

Regulace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Rychlost je určena hlavně aktivitou enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenáza. Ta je zvýšena při přísunu NADP+, naopak nadbytek NADPH reakci zpomaluje.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lekárskej chemie a biochemie. 2010. vydání. Praha : Galen, 2010. 0 s. ISBN 978-80-7262-702-8.
 • LEDVINA, Miroslav, et al. Biochemie pro studující medicíny. I. díl. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2009. 269 s. ISBN 978-80-246-1416-8.