Anémie z nedostatku erytropoetinu

From WikiSkripta

Erytropoetin je hormon zodpovědný za stimulaci krvetvorby. Převážně je tvořen v ledvinách. Má antiapoptotický účinek, proto při jeho nedostatku dochází k apoptóze buněk CFU-E (Colony Forming Unit – Erythrocyte = unipotentní kmenová buňka červené krevní řady). Snižuje se tedy počet erytrocytů i retikulocytů.

Příčiny nedostatku erytropoetinu[edit | edit source]
  • chronické závažné poškození ledvin
  • oboustranná nefrektomie

Proto se také anémie z nedostatku erytropoetinu nazývá renální anémie. Hodnoty erytropoetinu přesto nejsou nulové, za jeho produkci jsou pravděpodobně zodpovědná játra a tudíž je i mírně zachovaná tvorba erytrocytů. Erytropoetin může být snížen u chronických zánětlivých a nádorových onemocnění. Zánětlivé cytokiny pravděpodobně snižují reaktivitu ledvin na tkáňovou hypoxii.

Projevy[edit | edit source]

Projevy jsou typické pro anémie. Hematokrit je u oboustranně nefrektomovaných a dialyzovaných pacientů mezi 15-25%. Erytrocyty jsou normochromní a normocytové.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • NEČAS, Emanuel a spolupracovníci. Patofyziologická fyziologie orgánových systémů Část I.. 1.. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova v Praze, 2004. s. 379. ISBN 80-246-0615-1
  • SILBERNAGL, Stefan, Florian LANG a Miloš LANGMEIER. Atlas patofyziologie. 2. české. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2012. s. 416. ISBN 978-80-247-3555-9