Získané koagulopatie

From WikiSkripta

Získané defekty faktorů II, V, VII, IX a X

Účinek warfarinu

Získané defekty faktorů II, V, VII, IX a X vznikají při pokročilých jaterních onemocněních, nedostatku/inhibici vitaminu K.

Terapie

  • Nedostatek vit. K / předávkování kumariny → podávání vit. K (Kanavit),
  • u jat. onemocnění substituční th.: K-plazma, koncentráty protrombinového komplexu, čerstvě zmrazená plazma,
  • antifibrinolytika + glukokortikoidy.

Cirkulující antikoagulancia

Cirkulující antikoagulancia jsou činitelé s antikoagulačním účinkem; v krvi se objevují za patologických okolností.


Odkazy

Použitá literatura

  • KLENER, P, et al. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-430-X.

Související články