Ektopická produkce erytropoetinu

From WikiSkripta

Erytropoetin je fyziologicky produkován ve speciálních buňkách ledvin, v menší míře i v játrech. Ektopicky se může tvořit v nádorových buňkách ledvin, jater, mozečku a dělohy. Diagnosticky nás na to může upozornit izolovaně zvýšené hodnoty KO, zvýšená úroveň erytropoetinu a dostatečná saturace krve.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • NEČAS, Emanuel a spolupracovníci. Patofyziologická fyziologie orgánových systémů Část I.. 1.. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova v Praze, 2004. s. 379. ISBN 80-246-0615-1