Blackfanova-Diamondova anémie

From WikiSkripta

Blackfanova-Diamondova anémie patří mezi vrozené aplastické anémie. Jedná se o vzácnou, vrozenou, čistou aplázii nebo hypoplázii červené krevní řady. Většinou vzniká sporadicky, dědičné formy vykazují autosomálně dominantní přenos. V etiologii se uplatňují mutace v ribosomálních proteinech (RP), např. RPS 5, 11, 17, 19. Výsledkem těchto mutací je zvýšená aktivita adenosin deaminázy v postižených erytrocytech, která se za normálních okolností podílí na degradaci purinových nukleotidů.

Klinické příznaky[edit | edit source]

 • Nápadná bledost (poprvé se projeví okolo 6. měsíce života).
 • Hepatosplenomegalie (asi u 40 % nemocných) bez ikteru.
 • Hypoplázie ledvin.
 • Anomálie palce (tzv. tříčlánkový palec).
 • Porucha růstu s normálním mentálním vývojem.
 • Zvýšené riziko hematologických a jiných malignit.

Diagnostika[edit | edit source]

Léčba[edit | edit source]

 • Spontánní remise (mezi 8.–13. měsícem života).
 • Kortikoidy.
 • Substituce erytrocytární masou − většinou má totiž onemocnění progresivní průběh, který nereaguje na terapii kortikoidy; současně je však nutno podávat chelátory železa (kvůli odstranění jeho nadbytku z organismu a tím prevenci poškození tkání tímto kovem).
 • Transplantace kostní dřeně nebo kmenových buněk.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • PENKA, Miroslav. Hematologie. I: Neonkologická hematologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-0023-9.