Posthemoragická anémie

From WikiSkriptaAkutní posthemoragická anémie
Acute posthemorrhagic anemia
Klinický obraz

známky krvácení:
tachykardie, hypotenze, studené končetiny;
známky anémie:

únava, bledost, dušnost, tachykardie
Léčba náhražky plazmy, plazma, plná krev
Klasifikace a odkazy
MKN D62

Akutní krvácení[edit | edit source]

  • dochází k oligemii (snížení objemu krve) - k oběhovému selhání vede náhlá ztráta cca 1/3 objemu krve (tj. cca 1,5-2 l u dospělého člověka),
  • Klinicky se ztráta krve projeví tachykardií, snížením krevního tlaku, nitkovitým pulsem, chladnými končetinami a dušností (z důvodu nedostatečné transportní kapacity pro kyslík). Po doplnění intravaskulárního objemu se můžou objevit typické známky anémie (únava, dušnost, bledost, tachykardie).
  • V krevním obrazu se krvácení projeví až po několika hodinách, až dojde k přesunu chybějícího intravaskulárního objemu tekutiny z intersticia. Anémie má pak obraz normochromní normocytární. Časem dojde ještě k zvýšení počtu retikulocytů.
  • Terapie: zastavit krvácení, chybějící objem krve se doplní v závislosti na množství krevních ztrát náhražkami krevní plazmy (koloidní roztoky), plazmou nebo plnou krví.

Chronické krvácení[edit | edit source]


Anémie dle morfologie:

Anémie dle patogeneze:

Anémie dle MKN-10:


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PAVEL, Klener, et al. Vnitřní lékařství. 4. vydání. Praha : Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-857-5.