Polycythaemia vera

From WikiSkripta


Polycythaemia vera
D45
9950/3
Krevní obraz Polycythaemia vera
Krevní obraz Polycythaemia vera
Lokalizace kostní dřeň
Prognóza po potlačení patologického klonu se může obnovit normální polyklonální krvetvorba, predisponuje i ke vzniku AML
Součást syndromu hypervolémie, zvýšený hematokrit i viskozita, riziko vzniku trombů, zvýšený krevní tlak
Terapeutické modality chemoterapie

Polycythaemia vera (PV, primární polycytémie, Vaquezova choroba) je nemoc s vysokým počtem erytrocytů + vysokou koncentrací Hb → zvyšuje viskozitu krve + trombotizace arterií (příčinou smrti trombóza koronárních + mozkových tepen).

Patogeneze[edit | edit source]

 • Klonální proliferace pluripotentní kmenové hematopoetické buňky, která se diferencuje převážně do erytrocytární řady;
 • zvýšená citlivost progenitorů BFU-E na účinky erytropoetinu;
 • možnost diferenciace v erytroidní prekurzory i bez erytropoetinu;
 • dochází i k mírnému zmnožení bb. dalších řad.

Klinický obraz[edit | edit source]

Diagnostika a dif. dg.[edit | edit source]

 • Zvýšená hodnota Hb + HTK (50–70 %),
může být maskována v případě, že se zvýší i plazma;
 • může být leukocytóza + mírný posun doleva,
 • často také trombocytóza,
 • saturace krve kyslíkem < 92 % může být příčinou sekundární polyglobulie,
 • nízké hodnoty ferritinu častější u primární polycytémie než u sekundární polyglobulie; koncentrace vit. B12 + jeho vazebná kapacita zvýšená, konc. folátu snížená,
 • u PV je koncentrace endogenního EPO snížená,
 • zásadní je histologické vyš. kostní dřeně (obraz PV odlišný od reaktivních polyglobulií) + molekulárně-biologické vyšetření,
 • dg. PV spočívá hl. ve zjištění obecných znaků myeloproliferativního onemocnění, při rozpacích vyloučení sekundární příčiny (obtížné),
 • často trombotické / krvácivé příhody (u pacientů se sekundární polyglobulií málo).

Terapie[edit | edit source]

Prognóza[edit | edit source]

Souhrnné video[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. NEČAS, Emanuel, et al. Patologická fyziologie orgánových systémů : Část I. 2. vydání. V Praze : Karolinum, 2009. 379 s. ISBN 978-80-246-1711-4.
 2. DÍTĚ, P., et al. Vnitřní lékařství. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-496-6.

Související články[edit | edit source]