Viskozita

Z WikiSkript
Heslo
Demonstrace viskozity

Viskozita je fyzikální veličina, která udává poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami proudící kapaliny. Jedná se o veličinu, která charakterizuje vnitřní tření kapaliny a závisí především na přitažlivých silách mezi částicemi. Kapaliny s větší přitažlivou silou mezi částicemi mají větší viskozitu, větší viskozita zpomaluje pohyb kapaliny nebo těles v kapalině. [1]


Pro ideální kapalinu má viskozita nulovou hodnotu. Kapaliny s nenulovou viskozitou se označují jako viskozní (vazké). Viskozita tělesných tekutin se většinou udává v relativních jednotkách, kdy 1 = viskozita vody. Viskozita plazmy je 2 (2 krát vyšší než viskozita vody), viskozita krve je vzhledem k obsahu krvinek vyšší než u plazmy a její průměrná hodnota je 4. Viskozita krve se zvyšuje při vyšším hematokritu nebo při poklesu rychlosti proudící krve. Z toho důvodu je viskozita krve v kapilárách vyšší než v artériích (nižší rychlost proudění krve v kapilárách).[1]


 \eta = \sigma \cdot \frac {\Delta x}{\Delta v} \left(Pa \cdot s \right) ,

kde Δx = vzdálenost vrstev, Δv = rozdíl rychlostí, σ = tečné napětí (F/A).

Dynamická viskozita – síla tření, která vzniká mezi dvěma vrstvami proudící kapaliny, které se stýkají plochou 1 m2 a rozdíl jejich rychlostí je 1 ms−1.

Kinematická viskozita:  v = \frac{\eta}{\rho} \left(m^2/s \right) .

Viskozita kapalin se stoupající teplotou klesá, při nižších teplotách se mohou molekuly shlukovat ve větší celky.

Velký biologický význam má viskozita krve – díky erytrocytům má krev 4,5 krát větší viskozitu než voda.


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroj

Reference

  1. a b ŠVÍGLEROVÁ, Jitka. Viskozita [online]. Poslední revize 2009-02-18, [cit. 2010-11-13]. <https://web.archive.org/web/20130513015042/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/Viskozita>.