Metroragie

From WikiSkripta

Acyklické nepravidelné děložní krvácení různé intenzity. Nejčastěji se objevuje po menarche (juvenilní metroragie) a před menopauzou. Může být příznakem vážných patologií (endokrinopatie, záněty, nádorová onemocnění), z toho důvodu je podstatná pečlivá diagnostika. Diagnostikujeme hysteroskopií a separovanou abrazí endometria s histologickým vyšetřením.

Juvenilní metroragie[edit | edit source]

Hysteroskopie

Specifický typ metroragie, podmíněný věkem pacientek (vzniká do 2. roku od menarche). Mezi příčiny patří nedokonalé odlučování proliferovaného, ale netransformovaného endometria, které vzniká v důsledku častých anovulačních cyklů při dozrávání regulační vazby hypothalamo-hypofyzárně-ovariální osy. Další příčinou jsou poruchy hemokoagulace a záněty endometria.

Obvykle se objeví půl roku po menarche, často jí předchází oligomenorea. Projevuje se jako velmi silné krvácení (i 20 vložek denně, prokrvácení lůžka přes noc), trvající i několik týdnů. Může být doprovázeno bolestí břicha a zvracením.

Při diagnostice se snažíme zvolit, co nejméně invazivní metody. Léčba spočívá v zástavě krvácení, kterou provádíme podáním malé dávky estrogenů a gestagenů (navození transformace a odloučení dysfunkčního endometria). Hemostáza nastane do 2 dnů, po několika dalších dnech dojde k odlučování sliznice. Opětovný nárůst normální sliznice endometria nazýváme jako hormonální kyretáž. Případně vzniklou anémii léčíme substitucí železa a podáním kyseliny listové, v kritických případech aplikujeme transfuzní terapii. Prevenci recidiv řešíme cyklickou aplikací progesteronu v 2. fázi cyklu, nejméně po dobu 3 měsíců.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroje[edit | edit source]

  • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER, et al. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-807262-494-2.
  • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Pavel VENTRUBA, et al. Gynekologie. 3. vydání. Praha : Grada, 2019. 356 s. ISBN 978-80-7492-426-2.
  • HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL, et al. Porodnictví. 3. vydání. Praha : Grada, 2014. 538 s. ISBN 978-80-247-4529-9.