Parvoviry

From WikiSkripta

(Redirected from Parvovirus B19)

Parvovirus B19
Parvoviridae
Parvovírus v krvi
Parvovírus v krvi
Typ NK ssDNA
Zdroj človek
Přenos kvapôčkovou cestou, orofekálne, transplacentárne
Výskyt kosmopolitný
Inkubační doba 10–18 dní
Onemocnění Páta dětská nemoc
Diagnostika z klinického obrazu, preukázanie špecifických protilátok, PCR
Terapie symptomatická
MeSH ID D016732
Medscape 961063

Najdôležitejším predstaviteľom tejto čaľade je Parvovirus B19. Parvovirus B19 je zároveň jediný vírus tejto čeladi, který je primárne patogénny pre člověka. Patrí do rodu Erythrovirus.

Parvovirus B19[edit | edit source]

 • Neobalený DNA virus;
 • génom je tvorený lineárnou jednovláknovou DNA;
 • bežný ľudský patogén;
 • množí se v kmeňových bunkách erytrocytárnej rady kostnej drene (predovšetkým v pronormoblastoch a normoblastoch), pôsobí cytotoxicky;
 • názov odvodený z latinského slova parvum (malý) a z čísla vzorku séra, v kterom bol poprvýkrát nájdený (vzorka 19 z panelu B); parvovírusy B1–18 neexistují.[1][2]

Virion[edit | edit source]

Patrí medzi najmenšie: 18–22 nm. Je značne rezistentný k vonkajším podmienkam.

Ochorenie[edit | edit source]

Pátá nemoc (erythema infectiosum)
 • Detské exantematické ochorenie;
 • aplastická anémia;
 • primoinfekcia v tehotenstve – môže byť príčinou potratu, respektíve poškodenia fétu (hydrops fetalis).

Diagnostika[edit | edit source]

 • Prevažuje sérologické vyšetrenie – ELISA;
 • PCR.

Epidemiológia[edit | edit source]

 • Masívne vylučovanie vírusu nazofaryngeálnym sekrétom a jeho jednoduché šírenie vzhľadom na značnú rezistenciu.
 • Terčom infekcie sú hlavne batoľatá (infekcia dospelých nie je raritou).
 • Môže byť infekciou tehotných žien s následným potratom.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. Medscape https://emedicine.medscape.com/article/961063-overview
 2. ĽUBUŠKÝ, M, et al. Prenatální infekce plodu parvovirem B19. Československá gynekologie [online]. 2005, roč. 4, vol. 70, s. 306-311, dostupné také z <http://www.lubusky.com/cc_11_prenatalni-infekce-plodu-parvovirem-b19.html>. 

Použitá literatura[edit | edit source]

 • HORÁČEK, Jiří. Základy lékařské mikrobiologie. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2000. sv. 1. ISBN 80-246-0006-4.