Portál:Mikrobiologie

Z WikiSkript

Symbol bakteriofág 001.png     Mikrobiologie

Užitečné odkazy
Praktika
Doporučená literatura

JULÁK, Jaroslav. Úvod do lékařské bakteriologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 8024612704.

JULÁK, Jaroslav a Emil PAVLÍK. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékařství. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2010. 443 s. ISBN 978-80-246-1792-3.

JULÁK, Jaroslav. Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2009. 113 s. ISBN 978-80-246-1141-9.

VOTAVA, Miroslav, Ivo ŠTEINER a Pavel DUŠEK, et al. Lékařská mikrobiologie obecná. 2. vydání. Brno : Neptun, 2005. 351 s. sv. 1. ISBN 80-86850-00-5.

VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.

VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie - vyšetřovací metody. 1. vydání. Brno : Neptun, 2010. 495 s. ISBN 978-80-86850-04-7.

BEDNÁŘ, Marek, Andrej SOUČEK a Věra FRAŇKOVÁ, et al. Lékařská mikrobiologie : Bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vydání. Praha : Marvil, 1996. 558 s. ISBN 8023802976.

GOERING, Richard V a Hazel M DOCKRELL. Mimsova lékařská mikrobiologie. 5. vydání. Praha : Triton, 2016. 568 s. ISBN 978-80-7387-928-0.

ONDROVČÍK, Petr a Miroslav VOTAVA. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4.

CAREY, Roberta B a Mindy Gail SCHUSTER. Lékařská mikrobiologie v klinických případech. 1. vydání. Praha : Triton, 2011. 321 s. ISBN 978-80-7387-480-3.

Mikrobiologie
Obecná mikrobiologie
ProkaryotaRegulace genové exprese u prokaryotSrovnání eukaryot a prokaryotVýznam a struktura chromosomů prokaryotBakterieBakteriální sporaBakteriální toxinyBuněčná stěna bakteriíEndotoxinEnterotoxinyGriffithov pokusný modelIn vitro kultivaceKonjugaceMnožení bakterií in vitroParasexuální děje u bakteriíPeptidoglykanReprodukceVegetatívne rozmnožovanieStruktura bakteriíTransdukceTransformaceTypy a produkty bakteriálního metabolismuVýskyt a význam bakterií v příroděAntibiotikaAminoglykosidyAntibiotika (neonatologie)Betalaktamová antibiotikaCefalosporinyChinolonyChloramfenikolGlykopeptidyKarbapenemyLinkosamidyMakrolidyMonobaktamyNitrofurantoinNitroimidazolová antibiotikaOxazolidinonyPenicilinyProtistafylokoková antibiotika a chemoterapeutikaRezistence klinicky významných bakterií k ATB volbySulfonamidyTetracyklinyZákladní nástroje a metody ovlivňování správného používání antibiotik v komunitě a nemocnici • Testy • Bacitracinový testCAMP testDiskový difuzní testE-testENTEROtestKatalázový testKrátká řada biochemických testůOF testOptochinový testPlazmakoagulázový testPYR testTestování citlivosti na antibiotika • Jiné • Bakteriofágová terapieBarvení podle GiemsyBurriho barveníGramovo barveníBiofilmHemokulturaInfekceKultivační půdyKultivační průkaz dezinfekce rukouKožní testyMikrobiální obraz poševníMinimální baktericidní koncentraceMinimální inhibiční koncentraceMulti-drug resistanceMěření růstu bakteriíOtiskOčkování na půdyPatogenita a virulenceAtlas kultivacíPřehled bakteriíSpadŽivné půdyČokoládový agarKrevní agar
Bakteriologie

G+ kokyStaphylococcus: • Staphylococcus aureusStaphylococcus epidermidisStreptococcus: Str. agalactiaeStr. mutansStreptococcus pneumoniaeStr. pyogenesOrální streptokokyEnterococcusRod RhodococcusRod PeptococcusG- kokyNeisseria gonorrhoeaeNeisseria meningitidisNepatogenní druhy neisseriíMoraxellaVeillonellaG+ tyčinky • Rod Clostridium: Clostridium botulinumClostridium tetaniClostridium difficileClostridium perfringensBifidobacteriumCorynebacterium diphtheriaeErysipelothrix rhusiopathiaeListeria monocytogenesNocardiaLactobacillusG- tyčinkyActinobacillusAeromonády a plesiomonádyBartonella henselaeBordetella Bordetella pertussisBordetella parapertussisBrucellaBurkholderia Burkholderia cepaciaBurkholderia malleiBurkholderia pseudomallei CampylobacterCitrobacterCoxiella burnetiiEikenellaEnterobacterEscherichia coliFusobacteriumFrancisella tularensisHaemophilus influenzaeHaemophilus ducreyiHelicobacter pyloriKlebsiellaMobiluncusPrevotellaProteusProteus mirabilisPseudomonas aeruginosaPseudomonas, Stenotrophomonas, BurkholderiaPseudomonasRod CampylobacterVibrioInfekce tzv. necholerovými vibriiSalmonellaShigellaStenotrophomonasYersinia enterocoliticaYersinia pestisYersinia pseudotuberculosisYersiniaG+ pleomorfníActinomycesG- pleomorfníBacteroidesKingella • Spirochéty: • Borrelia burgdorferiTreponema pallidum a syfilisVrozená syfilisSpirochetyMykobakterie a acidorezistentníAtypická mykobakteriaMycobacterium tuberculosisLepra

ProtistaDesinfekce a sterilizační postupy