Portál:Otázky z lékařské mikrobiologie (2. LF UK)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z lékařské mikrobiologie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z lékařské mikrobiologie

Obsah
I. Obecná mikrobiologie
 1. Anatomie bakteriální buňky
 2. Složení buněčné stěny grampozitivních a gramnegativních bakterií
 3. Bakteriální pouzdro a ostatní povrchové struktury
 4. Bakteriální spora a sporulace
 5. Obecné vlastnosti toxických bakteriálních proteinů
 6. Exotoxiny a jejich rozdělení podle mechanismu a místa účinku
 7. Význam endotoxinu
 8. Toxiny jako superantigeny
 9. Adherence bakterií, mechanismy
 10. Patogenní působení mikrobů, vztah hostitele a mikroba
 11. Variabilita bakterií, bakteriální DNA a její změny (genetická informace, chromozom, plasmidy, transpozony)
 12. Množení bakteriální populace in vitro, jeho stanovení
 13. Rozdělení antibiotik a chemoterapeutik podle mechanismu účinku
 14. Rezistence k antibiotikům (přirozená, získaná, trvání, původ)
 15. Hlavní zásady racionální terapie ATB
 16. Prevence vzniku rezistence
 17. Mechanismy vzniku antibiotické rezistence
 18. Beta-laktamová antibiotika
 19. Antibiotika s účinkem na buněčnou stěnu
 20. Makrolidová a linkosamidová antibiotika
 21. Aminoglykosidy a polymyxinová antibiotika
 22. Chinolony
 23. Antituberkulotika
 24. Protivirová chemoterapeutika
 25. Komplikace a vedlejší účinky antibiotické terapie
 26. Význam molekulárně biologických metod v diagnostice infekcí
II. Speciální bakteriologie a mykologie
 1. Streptococcus pyogenes a sterilní následky streptokokových nákaz
 2. Streptococcus pneumoniae
 3. Streptococcus agalactiae
 4. Ústní streptokoky a enterokoky
 5. Staphylococcus aureus
 6. Koaguláza negativní stafylokoky
 7. Neisseria meningitidis a faryngeální neisserie
 8. Neisseria gonorrhoeae
 9. Brucely a Francisella tularensis
 10. Bartonely
 11. Bordetella pertussis a parapertussis
 12. Haemophilus influenzae a ostatní hemofily
 13. Listeria monocytogenes
 14. Corynebacterium diphtheriae, C. ulcerans a další podmíněně patogenní zástupci
 15. Arcanobacterium haemolyticum
 16. Enterobacteriaceae, charakteristika čeledi
 17. Escherichia coli
 18. Salmonella typhi a původci paratyfu
 19. Salmonely vyvolávající gastroenteritidy
 20. Shigely
 21. Yersinie
 22. Vibrio cholerae a ostatní vibria
 23. Campylobacter jejuni a C. coli
 24. Helicobacter pylori
 25. Pseudomonas aeruginosa a další klinicky významné nefermentující tyčky
 26. Mycobacterium tuberculosis a M. bovis, M. avium
 27. Atypická mykobakteria
 28. Nesporulující anaerobní bakterie
 29. Aktinomycety a nokardie
 30. Clostridium tetani
 31. Clostridium difficile
 32. Clostridium botulinum
 33. Klostridia - dělení a přehled
 34. Histotoxická klostridia
 35. Bacillus anthracis a ostatní bacily
 36. Leptospira interrogans
 37. Treponema pallidum
 38. Legionella pneumophila a ostatní legionely
 39. Borrelia recurrentis a B. burgdorferi
 40. Chlamydia trachomatis a ostatní chlamydie
 41. Mykoplasma pneumoniae a ostatní mykoplasmata
 42. Candidy a kandidóza
 43. Aspergilové infekce
 44. Původci systémových mykóz
III. Parazitologie
 1. Krevní bičíkovci a výtrusovci
 2. Patogenní bičíkovci - významní zástupci
 3. Giardia lamblia
 4. Acanthamoeba
 5. Entamoeba histolytica
 6. Patogenní prvoci zažívacího traktu
 7. Původci lidské malárie
 8. Toxoplasma gondii
 9. Pneumocystis carinii
 10. Tasemnice člověka
 11. Echinococcus a cysticerkózy
 12. Trichomonas vaginalis
 13. Enterobius vermicularis
 14. Škrkavky v etiologii lidských onemocnění
 15. Trichinella spiralis
 16. Sarcoptes scabiei a Neothrombiculla autumnalis
 17. Pediculus capitis, P. corporis, Pthirus pubis
 18. Význam klíšťat v patogenezi lidských onemocnění
 19. Hmyz jako vektor infekčních chorob
IV. Klinická mikrobiologie
 1. Normální flóra lidského těla
 2. Význam přirozené bakteriální mikroflóry
 3. Původci infekcí horních dýchacích cest - rozdělení
 4. Nejčastější bakteriální původci infekcí respiračního traktu
 5. Infekční onemocnění plic
 6. Přehled etiologie průjmových onemocnění
 7. Etiologie infekcí močových cest
 8. Infekce pohlavního ústrojí a sexuálně přenosné choroby
 9. Etiologie encephalitid
 10. Původci hnisavých meningitid
 11. Bakteriemie a sepse
 12. Nejvýznamnější původci nozokomiálních nákaz
 13. Nejčastější původci hepatitid
 14. Rezistence k antimikrobiálním přípravkům - medicínský význam
 15. Kritické oblasti výskytu rezistence k antibiotikům - příklady
V. Virologie
 1. Virus varicelly a Herpes zoster
 2. Virus herpes simplex
 3. Cytomegalovirus
 4. Chřipkové viry a virus parainfluenzy
 5. Virus parotitidy
 6. Virus spalniček
 7. Virus zarděnek
 8. Virus vztekliny
 9. Adenoviry
 10. Rotaviry
 11. Polioviry
 12. Arboviry, virus klíšťové encefalitidy
 13. Viroví původci infekcí respiračního traktu
 14. Virus poliomyelitidy
 15. Virus coxsackie a :ECHO
 16. Rhinoviry a virus slintavky a kulhavky
 17. Průjmová onemocnění virového původu
 18. Původci virové hepatitidy
 19. EB virus
 20. Virus HIV
 21. Definice viru a struktura viru
 22. Rozdělení virů
VI. Praktická část
 1. Ochrana a bezpečnost při práci v mikrobiologické laboratoři
 2. Velikost a tvar bakterií
 3. Bakteriální spóry, jejich význam, struktura
 4. Mikroskopický průkaz infekčního agens, základního barvení
 5. Kultivace bakterií, kultivační půdy, množení bakterií, růst bakterií na pevných a tekutých půdách
 6. Podmínky kultivace
 7. Postupy užívané při identifikaci bakterií
 8. Pokus na zvířeti v mikrobiologii
 9. Dezinfekce a sterilizace, asepse a antisepse
 10. Určování citlivosti mikrobů k ATB, interpretace výsledků a příčiny rozdílů mezi výsledky in vitro a účinkem in vivo
 11. Enterobakterie (obecné vlastnosti a zásady diagnostiky)
 12. Mikrobiologická diagnostika infekcí dýchacího traktu
 13. Mikrobiologická diagnostika střevních infekcí
 14. Mikrobiologická diagnostika močových infekcí
 15. Mikrobiologická diagnostika meningitid
 16. Mikrobiologická diagnostika venerických nákaz
 17. Mikrobiologická diagnostika virových infekcí
 18. Odběr a transport různých druhů materiálů
 19. Příprava, obarvení a popis preparátu z různých druhů infekčního materiálu, diagnostický závěr
 20. Interpretace výsledků kultivace různých materiálů, interpretace různých výsledků citlivosti k antibiotikům, doporučení léčby
 21. Interpretace výsledků serologických vyšetření
 22. Vazba antigenu s protilátkou in vitro. Serologická reakce
 23. Aglutinace a její modifikace (latex, hemaglutinace)
 24. Precipitace. Imunoelektroforéza
 25. Vazba komplementu
 26. Serologická diagnostika lues (specifické a nespecifické antigeny)
 27. Enzym-imunologická reakce (ELISA). Western-blott test
 28. Princip neutralizačních testů
 29. Imunofluorescenční techniky a jejich použití v diagnostice
 30. Význam serologických vyšetření u bakteriálních, virových, rickettsiálních, mykotických a parazitárních onemocnění
 31. Mikrobní obrazy poševní
 32. Diagnostika protozoárních infekcí
 33. Diagnostika helmintóz