Prevotella

From WikiSkripta

Prevotella spp.
Prevotellaceae
Prevotella
Prevotella spp.
Prevotella spp.
Morfologie G− tyčinka
Vztah ke kyslíku anaerobní
Výskyt člověk (orální, vaginální flora)
Onemocnění angina, gynekologické infekce, rané infekce[1]
MeSH ID D018720

Bakterie rodu Prevotella jsou gramnegativní anaerobní fermentující tyčky příbuzné rodu Bacteroides. Jednotlivé druhy jsou například P. oris, P. buccae, P. dentalis a P. melaninogenica. Onemocnění způsobená těmito bakteriemi zahrnují infekce rány, močového a dýchacího ústrojí (angina, sinusitida), rovněž mohou být infekčním agens při tvorbě abscesů v dutině ústní, například po lidském kousnutí. Díky produkci betalaktamázy jsou rezistentní k beta-laktamovým antibiotikům. [1] [2]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. a b ITZHAK, Brook. Bacteroides Infection [online]. [cit. 2014-10-18]. <https://emedicine.medscape.com/article/233339-overview>.
  2. VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. ISBN 80-902896-6-5.