Citrobacter

Z WikiSkript

Citrobacter je rod gram-negatívnych koliformných baktérii z čeľade Enterobacteriaceae, ktorý je pomerne častým oportúnnym patogénom pre človeka. Medzi najbežnejšie druhy patrí Citrobacter freundii a Citrobacter koseri (v staršej literatúre označovaný ako Citrobacter diversus).

Citlivosť a kultivácia[upravit | editovat zdroj]

Citlivosť a kultivácia je podobná ako u iných enterobaktérii. Na Endovej pôde sú niektoré kmene veľmi podobné E. coli, iné kmene naopak salmonelám.

Biochemické vlastnosti[upravit | editovat zdroj]

Zástupcovia rodu Citrobacter môžu tvoriť sírovodík, biochemicky podobný salmonelám. Rod je samozrejme laktóza pozitívny, takže by nemal tvoriť svetlé kolónie s čiernym stredom, napríklad na pôde akou je XLD (xylose lysine deoxycholate). Občas sa stane, že sa môžu vyskytnúť kmene, ktoré tvoria laktózu oneskorene, alebo vôbec. Každopádne si zachovávajú pozitivitu na ONPG test (orto-Nitrofenyl-ß-galaktozid). Pri diagnostike rodu Citrobacter je dôležité mať na pamäti, že antigénovo môžu reagovať skrížene so salmonelami a podobne môže reagovať aj s kmeňmi STEC (Shiga toxin producing E.coli).

Citrobacter freundii

Patogenita[upravit | editovat zdroj]

Citrobacter je oportúnny patogén v čreve. Svojou patogenitou sa prezentuje aj v močových cestách a medzi ďalšie infekcie patria bakterémie, endokarditídy, meningitídy (aj u novorodencov) a mozgové abscesy. Vo výnimočných prípadoch spôsobuje osteomyelitídu u detí. K týmto komplikáciam vedú často primárne intraabdominálne infekcie, spôsobené dôsledkom neinfekčných procesov, ako napríklad žlčové kamene alebo taktiež nádory v dutine brušnej.

Virulencia[upravit | editovat zdroj]

Medzi faktory virulencie patrí aerobaktínový systém získavania železa. V prípade mozgových infekcii sa uplatňuje zvýšená schopnosť prenikania hematoencefalickou bariérou.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Diagnostika rodu Citrobacter je založená prevažne na biochémii. Na rozlíšenie Citrobactera (oneskorená fermentácia laktózy) od Salmonely sa dá použiť test ONPG. Alternatívnou metódou rozlíšenia je PYR-test (citrobacter − pozitívny, salmonela − negatívny).

Prenos[upravit | editovat zdroj]

Prenos je z pravidla fekálno-orálny a mimočrevné infekcie sú výlučne endogénne.

Terapia[upravit | editovat zdroj]

Citrobacter je primárne rezistentný na cefalosporíny I. a II. generácie. Ako účinný sa ukazuje ko-amoxicilín, cefalosporíny III. generácie sú taktiež účinne, ale musia byť používané len v závažných prípadoch. Aj v prípade Citrobakterov pribúdajú kmene tvoriace široko-spektrálnu betalaktamázu, hlavne kmene málo virulentné, ktoré môžu prenášať svoje gény kódujúce rezistenciu na virulentné kmene iných enterobaktérii.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.