Acinetobacter calcoaceticus

From WikiSkripta

Heslo

Acinetobacter calcoaceticus patří do skupiny aerobních G- koků. Je častým původcem HAP (Hospital-Acquired Pneumonia), což jsou pneumonie získány v nemocničním prostředí (tedy nozokomiální nákazy).