Corynebacterium jeikeium

Z WikiSkript

Corynebacterium jejkeium (JK)
Corynebacteriaceae
Corynebacterium
Morfologie pleomorfní Grampozitivní tyčky, může obsahovat metachromatická granula
Faktory virulence multirezistentní mutantní kmen
Výskyt kůže pacientů imunosupresivní terapií (až 40% [1])
Onemocnění nosokomiální (katétrová sepse, endokarditidy, infekce ran)


Corynebacterium jeikeium (dříve JK) grampozitivní tyčinka, někdy obsahuje metachromatická granula, která prokážeme barvením dle Alberta.

Je to multirezistentní mutovaný kmen nosokomiálních nákaz, rezistentní k většině ATB. Většinou bývá senzitivní na vankomycin.

Kolonizuje kůži pacientů s imunosupresivní terapií, zejména katetry. Touto cestou může vyvolat katétrovou sepsi. Dále způsobuje endokarditidy u pacientů po kardiochirurgických výkonech (typicky náhrada chlopní) nebo infekce ran.

Prokazuje se po prodloužené inkubaci. Na krevním agaru vytváří šedavé až bílé kolonie. Corynebacterium jeikeium izolujeme z hemokultur, z kostní dřeně, likvoru, ze srdečních chlopní.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • BEDNÁŘ, Marek. Lékařská mikrobiologie :  bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vydání. Praha : Marvil, 1996. ISBN 80-2380-297-6.
  • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. ISBN 80-902896-6-5.  1. VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. první vydání. NEPTUN, 2006. 495 s. s. 138. ISBN 80-902896-6-5.