Streptococcus agalactiae

From WikiSkripta

Streptococcus agalactiae
Streptococcaceae
Streptococcus
Streptococcus agalactiae na krevním agaru
Streptococcus agalactiae na krevním agaru
Morfologie G+ kok
Vztah ke kyslíku fakultativně anaerobní
Kultivace krevní agar
Antigeny polysacharid C (typ B)
Faktory virulence endotoxin a enterotoxin
Zdroj člověk
Přenos při porodu, v graviditě (ascendentní šíření)
Výskyt u 10–40 % žen v urogenitálním a gastrointestinálním traktu [1]
Onemocnění novorozenecká sepse, purulentní meningitida
Diagnostika kultivace
Terapie penicilinová G, cefalosporiny, makrolidy, linkosamidy, vankomycin
MeSH ID D013292

Streptococcus agalactiae je Gram-pozitivní, β-hemolytický kok. Narůstá v řetízkovitém seskupení. Na svém povrchu nese skupinový polysacharid C, který je podle Lancefieldové řazen do skupiny B (proto také nazývaný jako GBS – Group B Streptococcus).

Výskyt[edit | edit source]

Bez klinických příznaků se vyskytuje v malém množství jako součást fyziologické flóry ve vagíně. Vzácněji může být izolován i z horních cest dýchacích. U dospělých, imunokompetentních jedinců se infekce nerozvíjí.

Onemocnění[edit | edit source]

Nejzávažnější jsou infekce novorozenců, dítě se infikuje při průchodu porodními cestami od matky. Vyvolává u nich těžké sepse a meningitidy, často vedoucí ke smrti. U dospělých jedinců vyvolává infekce u imunokompromitovaných jedinců.

Rizikové faktory[edit | edit source]

Zvýšeným rizikem vzniku novorozeneckého onemocnění jsou ohroženy matky s anamnézou předchozího porodu dítěte s časnou nebo pozdní formou Streptococcus agalactiae onemocnění, matky s prokázaným vaginálním nosičstvím Streptococcus agalactiae nebo při pozitivní Streptococcus agalactiae kultivaci moče kdykoliv v průběhu těhotenství (předpokládá se masivní osídlení konečníku i pochvy).

Dále se k rizikovým faktorům řadí porod před 37. týdnem těhotenství (imunitní systém novorozence není dostatečně vyvinut pro boj s bakteriemi), odtok plodové vody více než 18 hodin před porodem (předpokládá se, že Streptococcus agalactiae může způsobit předčasné prasknutí membrány následkem sekrece proteáz a aktivace lokálního zánětu), teplota matky během porodu ≥ 38 °C (i epidurální anestesie během porodu může zvýšit teplotu), zamítnutí plánovaného císařského řezu, přes 6 vaginálních kontrol během porodu, mladý věk rodiček (pod 20 let), příslušnost k černé rase či hispánský původ, porodní hmotnost dítěte pod 2500 g, vysoká kolonizace povrchu novorozence streptokoky během porodu, mnohočetné těhotenství (jestliže se u jednoho z dětí vyvine infekce Streptococcus agalactiae, je zvýšené riziko i pro další děti), při neznalosti výsledku kultivace, chybějící nebo nízký titr protilátek proti kapsulárním antigenům Streptococcus agalactiae u matky.[2]

Laboratorní diagnostika[edit | edit source]

Kultivace

Nejčastěji kultivujeme na krevním agaru, kde streptokok roste v koloniích ohraničených úplnou hemolýzou (β-hemolýza). Specificky lze použít tzv. CAMP test, kdy očkujeme streptokoka kolmou čarou na očkovací linii zlatého stafylokoka. V pozitivním případě vzniká v místě křížení motýlovitá hemolýza.

Mikroskopie

Metodou barvení podle Grama se barví G+ (modře), koky tvoří řetízky.

Sérologický průkaz

Sérologicky lze prokázat povrchový antigen B.

Léčba[edit | edit source]

Jako ostatní streptokoky je i Str. agalactiae je citlivý na běžná penicilinová antibiotika, pouze některé kmeny mají citlivost k normálním dávkám sníženou. Při alergii na penicilin podáváme makrolidy. Vzrůstá rezistence k tetracyklinům!

Fotogalerie[edit | edit source]

Souhrnné video[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • HORÁČEK, Jiří, et al. Základy lékařské mikrobiologie. 1. vydání. Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0006-4.

Reference[edit | edit source]

  1. HORÁČEK, Jiří, et al. Základy lékařské mikrobiologie. 1. vydání. Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0006-4.
  2. Medixa. Streptococcus agalactiae [online]. [cit. 2013-11-10]. <https://cs.medixa.org/nemoci/streptococcus-agalactiae>.