Infekce streptokoky skupiny A

Z WikiSkript

Streptokokové nákazy patří mezi nejčastější bakteriální nákazy. Streptokoky jsou mikroorganismy obligátně patogenní, fakultativně patogenní a saprofytické. Klasifikujeme je dle stupně hemolýzy – α-hemolytické (neúplná, parciální hemolýza na agaru) a na β-hemolytické (úplná, kompletní hemolýza), dle sérologické diferenciace pouzdrového antigenu C na A a B.

Mezi nejčastější infekce způsobené streptokoky skupiny A patří:

Streptokoky skupiny A[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Streptokoky skupiny A jsou příčinou 90 % streptokokových nákaz,
 • toxiny: erytrogenní toxin, streptolyzin O a streptolyzin S (hemolýza, toxické pro vlákna myokardu a hepatocyty), streptokináza (fibrinolýza), hyaluronidáza (invazivní faktor streptokoků) aj.
 • proti některým se tvoří Ig využitelné v diagnostice – ASLO (antistreptolysin O) – za několik týdnů po infekci klesají.
 • vyvolávají rozmanitá onemocnění: – postižení kůže, sliznic, u malých dětí protrahovaná seropurulentní rinitida, spála, impetigo, tonzilitidy a faryngitidy

Komplikace angíny a spály[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Kolikvace submandibulární uzliny, retrotonsilární, paratonsilární absces, otitida, mastoitida, sinusitida,
 • vzácněji – bakterémie, metastatická ložiska – hnisavá artritida, endokarditida, meningitida, mozkový absces, osteomyelitida a mediastinitida. Přestup infekce do mediastina je sice vzácnou, nicméně velice nebezpečnou komplikací s vysokou mírou úmrtnosti.
 • bez terapie – nebezpečí pozdních komplikací – revmatické horečky nebo glomerulonefritidy.

Revmatická horečka[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Nejčastěji po streptokocích skupiny A, 1-4 týdny po nákaze (asi u 3 % nakažených),
 • průběh původní infekce může být inaparentní (bez zjevných příznaků),
 • akutní imunologicky podmíněný multisystémový zánět,
 • často postihne srdce – chronické změny chlopní,
 • hlavní manifestace: migrující polyartritida, pankarditis, podkožní uzlíky, erythema marginatum a Sydenhamova chorea – tanec sv. Víta, chorea minor (neurologická porucha – nevědomé necílené rychlé pohyby),
 • vedlejší příznaky: nespecifické – horečka, bolest kloubů, zvýšené CRP…,
 • diagnóza: Jonesova kritéria – infekce streptokokem v anamnéze, přítomnost aspoň dvou manifestních příznaků hlavních nebo vedlejších,
 • patogeneze: hypersenzitivní reakce, Ig proti M proteinu streptokoků reagují zkříženě s glykoproteiny srdečního svalu, kloubů aj.,
 • recidivuje.

Komplikace kožních infekcí streptokokem[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Vzácně septické komplikace, případně též glomerulonefritida,
 • revmatická horečka málokdy,
 • akutní glomerulonefritida.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC, et al. Pediatrie. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. ISBN 80-7262-178-5.
 • ŠAŠINKA, Miroslav, Tibor ŠAGÁT a László KOVÁCS, et al. Pediatria. 2. vydání. Bratislava : Herba, 2007. ISBN 978-80-89171-49-1.