Komplikace a léčba streptokokových infekcí

From WikiSkripta

 • mezi nejčastější streptokokové infekce patří:

Komplikace angíny a spály[edit | edit source]

Komplikace streptokokových kožních infekcí[edit | edit source]

Revmatická horečka[edit | edit source]

Akutní imunologicky podmíněný multisystémový zánět. Nejčastěji vzniká po infekci streptokokem skupiny A. Rozvine se 1–4 týdny po nákaze (asi u 3 % nakažených). Často postihne srdce – chronické změny chlopní.

Patří mezi hypersenzitivní reakce. Po prodělané streptokokové infekci se vytvoří protilátky proti M-proteinu streptokoků, které reagují zkříženě s glykoproteiny srdečního svalu, kloubů aj. Průběh původní infekce může probíhat inaparentně. Často recidivuje.

Diagnostika[edit | edit source]

Pro určení diagnózy je nutná streptokoková infekce v anamnéze a přítomnost dvou velkých Jonesových kritérií nebo jednoho velkého a dvou malých.

Jonesova kritéria[1].
Velká kritéria:
 • karditida (nově vzniklý šelest jako projev endokarditidy),
 • migrující polyartritida velkých kloubů,
 • podkožní revmatické uzlíky (Aschoffovy),
 • erythema marginatum (nesvědivý kožní exantém ve tvaru kruhů se světlejšími středem – serpiginózní vyrážka),
 • a chorea minor.
Malá kritéria:
 • horečka,
 • bolest kloubů,
 • zvýšení FW a CRP,
 • prodloužení intervalu P-R na EKG,
 • zvýšený titr ASLO,
 • předchozí ataka revmatické horečky v anamnéze.

Principy léčby infekcí Streptococcus pyogenes[edit | edit source]

Prevence pozdních následků: řádná léčba streptokokových nákaz.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Literatura[edit | edit source]

 • HAVLÍK, Jiří, et al. Infektologie. 2. vydání. Praha : Avicenum, 1990. 393 s. ISBN 80-201-0062-8.
 • LOBOVSKÁ, Alena. Infekční nemoci. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2001. 263 s. ISBN 80-246-0116-8.

Reference[edit | edit source]

 1. PAVELKA, Jan, et al. Běžné streptokokové infekce – mýty a omyly. Pediatrie pro praxi [online]. 7. 11. 2011, roč. 12, s. 414-415, dostupné také z <https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2011/06/09.pdf>. ISSN 1803-5264. 

Zdroj[edit | edit source]

 • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 12.03.2010]. <http://jirben.wz.cz>.