Absces

From WikiSkripta

Absces (archaicky hlíza) je odborné označení pro dutinu vyplněnou hnisem. Jedná se o důsledek hnisavých infekčních onemocnění. Může být bolestivý, konzervativními (tj. nechirurgickými) prostředky je jen těžko léčitelný a infekce z něj se může rozšířit po těle za vzniku sepse. Kožní abscesy se označují jako furunkly a karbunkly.

Chirurgové používají latinské přísloví Ubi pus, ibi evacua, což se dá přeložit jako Kde je hnis, tam ho vypusť.

Příčiny[edit | edit source]

Abscesy jsou spojeny zejména s hnisavými bakteriálními infekcemi. Výjimkou ovšem nejsou ani abscesy původu mykotického (plísně) a existují i abscesy způsobené prvoky (např. amébové abscesy). Velice ohroženou skupinou lidí jsou zejména nitrožilní narkomani. Vede k tomu několik faktorů – časté vpichy jehlami do tkání, celkově nízká úroveň hygieny a zhoršená funkce imunitního systému v drogami zdevastovaném organismu.

Vznik abscesu[edit | edit source]

Kožní absces způsobený Meticilin rezistentním Staphylococcem aureem (MRSA)

Absces vznikne za předpokladu, že se bakterie dostane do našich tkání a orgánů, a tam vznikne hnisavý zánět. Obsah abcesu je páchnoucí zkalená tekutina, která obsahuje mrtvé i živé mikroorganismy, bílé krvinky, odumřelé zbytky tkání apod. Není-li organismus schopný se s infekcí rychle vypořádat, vznikne v daném místě těla prostor vyplněný hnisem – absces. Absces na jednu stranu poukazuje na neschopnost imunitního systému infekci zničit, na druhou stranu poukazuje na schopnost zánět alespoň ohraničit.

Po vzniku abscesu mohou následovat 3 situace:

  1. Zahojení ad integrum.
  2. Vytvoření píštěle. Po vyprázdnění se absces a píštěl obvykle vyhojí, někdy však mohou přetrvávat.
  3. Infekce se může nekontrolovaně rozšířit do okolní tkáně. Taková neohraničená infekce tkáně se označuje jako flegmona. Pak se mohou bakterie rozšířit i do krve a vznikne velice nebezpečná otrava krve (sepse).

Klinické příznaky[edit | edit source]

Absces se může vyskytnout prakticky kdekoliv v těle (podkožně, ve svalech, v játrech, v plicích, v ledvinách, v mozku apod.). Je-li těsně pod kůží, projevuje se jako boule, kůže nad ním je zarudlá a teplá. Absces je bolestivý a člověk mívá vysoké teploty. Absces hluboce uložený vidět není, projevuje se bolestí, vysokou teplotou a různými poruchami abscesem postiženého orgánu či tkáně.

Léčba[edit | edit source]

CT Pneumonie s abscesy, kavernami a efuzemi

Účinnou léčebnou metodu představuje chirurgie. Je-li to možné, absces se chirurgicky otevře a hnis vypustí. Pro dlouhodobější čištění se někdy užívá drenáž. Drenáž znamená, že se do prostoru abscesu zasune hadička, kterou může hnis odtékat. Je-li zajištěn odtok hnisu, absces se postupně vyčistí a zahojí.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]