Klebsiella

From WikiSkripta

(Redirected from Klebsiella pneumoniae)

Klebsiella spp.
Enterobacteriacae
Klebsiella
Klebsiella pneumoniae na Endově půdě
Klebsiella pneumoniae na Endově půdě
Morfologie G− tyčinky
Vztah ke kyslíku fakultativně anaerobní
Kultivace krevní agar, Endova půda
Antigeny pouzderné antigeny
Přenos fekálně-orální, kontakt, vzduchem [1]
Výskyt gastrointestinální a respirační trakt, půda, voda
Onemocnění uroinfekce, pneumonie, sepse, novorozenecká meningitida a sepse
Diagnostika kultivace
Terapie cefalosporiny 2. a 3. generace, karbapenemy, fluorochinolony
MeSH ID D007709

Rod Klebsiella patří mezi opouzdřené gramnegativní nepohyblivé tyčky. Bakterie tohoto druhu jsou součástí mikrobioty GIT a respiračního ústrojí, ve vnějším prostředí je nalézáme v půdě i ve vodě. Jedná se o podmíněně patogenní bakterie. Nejvýznamnějším druhem je Klebsiella pneumoniae, mezi další patří například Klebsiella oxytoca, variicola, rhinoscleromatis, granulomatis.

Klebsielly rostou na krevním agaru v bílých mukózních koloniích, což umožňuje odlišení od E. coli. Fermentují laktózu a při kultivaci na Endově půdě vzhledem připomínají jahodovou zmrzlinu. Faktorem virulence jsou pouzderné antigeny. Bakterie tohoto rodu nejčastěji způsobují uroinfekce a pneumonie, mohou se uplatňovat i při sepsi, a to především u pacientů na JIP jako nozokomiální nákaza. Klebsiellové pneumonie jsou většinou lobární, často se vyskytují u oslabených osob a alkoholiků. U novorozenců jsou původcem purulentní meniningitidy a sepse. Přenos je fekálně-orální, kontaktem i vzduchem.

V terapii se uplatňují cefalosporiny 2. a 3. generace, uroinfekce se léčí nitrofurantoinem. Nozokomiální kmeny jsou citlivé na karbapenemy. [2] [3] [1]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. a b BENEŠ, Jiří. Infekční lékařství. 1. vydání. Praha : Galén, c2009. s. 240-241. ISBN 978-80-7262-644-1.
  2. *VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. s. 67-68. ISBN 80-902896-6-5.
  3. BEDNÁŘ, Marek. Lékařská mikrobiologie :  bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vydání. Praha : Marvil, 1996. s. 265-266. ISBN 80-238-0297-6.