Karbapenemy

Z WikiSkript

Mechanismus účinku[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • inhibice syntézy buněčné stěny bakterií vazbou na specifické proteiny (PBP)
 • většinou jsou stabilní vůči β-laktamázám

Antimikrobiální spektrum[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • neobyčejně široké spektrum – G+, G− i pseudomonády, aeroby i anaeroby, včetně kmenů S. pneumoniae vysoce rezistentních vůči penicilinu
 • nejširší spektrum ze všech betalaktamů

Farmakokinetika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • výhradně parenterální podání
 • dobrý průnik do tkání i tekutin včetně mozkomíšního moku
 • vylučují se ledvinami

Nežádoucí účinky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • málo četné, nezávažné
 • alergické kožní projevy
 • GIT obtíže
 • nemají zkříženou alergii s ostatními betalaktamy
 • po terapii je možnost přerůstání kvasinek

Indikace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • terapie život ohrožujících nákaz
 • léčba nemocničních infekcí vyvolaných multirezistentní flórou (Acinetobacter spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa)
 • závažné pneumonie, komplikované nitrobřišní infekce, těžké infekce kůže a měkkých tkání

Zástupci[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Vzorec imipenemu

Imipenem

 • užívá se kombinace s cilastatinem (není ATB, ale brání imipenemu se v ledvinách přeměnit na neúčinné metabolity činností dehydropeptidázy I)
Vzorec meropenemu

Meropenem, ertapenem

 • jsou vůči uvedenému enzymu stabilní

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • HAVLÍK, Jiří, et al. Infektologie. 2. vydání. Praha : Avicenum, 1990. 393 s. ISBN 80-201-0062-8.
 • LOBOVSKÁ, Alena. Infekční nemoci. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2001. 263 s. ISBN 80-246-0116-8.
 • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-373-0.