Bacitracin

Z WikiSkript

Heslo
Bacitracin-mast
chemická struktura Bacitracinu

Jedná se o lokální polypeptidové antibiotikum, jehož mechanismus působení spočívá v inhibici tvorby bakteriální stěny. Při lokální aplikaci je výborně snášen. Pozoruje se malý výskyt rezistence.

Spektrum

Zahrnuje grampozitivní koky a tyčinky.

Indikace

V kombinaci s neomycin sulfátem tvoří Framykoin, jehož doplňuje o gramnegativní spektrum (neomycin působí na gramnegativní mikroby a stafylokoky).

Nežádoucí účinky

Jsou podobné jako u neomycinu (hl. nefrotoxicita). Systémová absorpce je nežádoucí.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-373-0.