Pyrimidiny

Z WikiSkript

Pyrimidin je šestičlenná heterocyklická sloučenina, jejíž součástí jsou heteroatomy dusíku v pozicích 1 a 3. Systém konjugovaných vazeb podmiňuje její aromatický charakter.

Číslování pyrimidinů

Chemické vlastnosti[upravit | editovat zdroj]

Pyrimidin má bazické vlastnosti, díky volným elektronovým párům obou dusíků. Zároveň však klesá energie π-elektronů a molekula je méně náchylná k elektrofilní substituci a naopak více náchylná k nukleofilní substituci.

Deriváty pyrimidinu[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Nukleotid.

Pyrimidin je základem některých dusíkatých bazí: thyminu,uracilu a cytosinu. Ty se vážou pomocí N-glykosidové vazby na ribosu nebo deoxyribosu a tvoří nukleosidy. Thymin se vyskytuje v DNA, zatímco uracil je v přírodě součástí pouze RNA. Oba jsou komplementární k adeninu, se kterým jsou spojeny dvěma vodíkovými můstky. Cytosin je komplementární s guaninem a tvoří vodíkové můstky tři.

Mimo hlavní báze se mohou vyskytovat i baze minoritní (např. 5-methylcytosin, 5-hydroxymethylcytosin,...)

Pyrimidin je zároveň součástí vitaminu B1.

Vitamin B1 (thiamin


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

  • MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. vydání. Praha : Galén, 2010. 540 s. s. 44. ISBN 978-80-7262-702-8.
  • MURRAY, Robert Kincaid, David A BENDER a Kathleen M BOTHAM, et al. Harperova ilustrovaná biochemie. 5. vydání. Praha : Galén, 2012. 730 s. s. 307. ISBN 978-80-7262-907-7.