Dusík

Z WikiSkript

Heslo

Dusík je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Řadí se mezi prvky V.A skupiny spolu s fosforem, arsenem, antimonem a bismutem. Všechny tyto prvky mají 5 valenčních elektronů.

Tekutý dusík

Výskyt dusíku

Volný dusík se vyskytuje v podobě dvouatomových molekul. Jedná se o nejrozšířenější plyn v zemské atmosféře (78 %), také je vázán v celé řadě přírodních sloučenin (např soli kys. dusičné). Dusík je také významným biogenním prvkem – je součástí všech živých organizmů (živočichů i rostlin).

Vlastnosti

Atom dusíku má ve své valenční vrstvě 5 elektronů. Nejvyšší oxidační číslo, které může dusík ve sloučeninách mít, je V a nejnižší -III. Díky vysoké hodnotě elektronegativity se může podílet na tvorbě vodíkových můstků. Molekuly dusíku jsou tvořeny dvěma atomy, mezi kterými je trojná vazba. Tato trojná vazba je velice pevná a díky ní je molekula N2 málo reaktivní. Dusík taje při -210,5 oC a vře při -193 oC.

Sloučeniny dusíku

Dusík může být ve sloučeninách maximálně čtyřvazný. Molekulární dusík je inertní plyn, proto většina jeho sloučenin může vznikat pouze za vysokých teplot a tlaků. Naproti tomu atomární dusík je velice reaktivní.

Sloučeniny s vodíkem

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. vydání. Praha : Galén, 2010. 540 s. ISBN 978-80-7262-702-8.
  • LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro studující medicíny. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1414-4.