Síly působící mezi molekulami

Z WikiSkript


Všechny síly působící mezi atomy, molekulami a ionty jsou coulombické povahy (+ a − se přitahují).

Vodíkové můstky

Van der Waalsovy síly[upravit | editovat zdroj]

Jsou přitažlivé síly mezi neutrálními molekulami. Jejich podstatou je vzájemné působení molekulových dipólů (které existují kvůli okamžitému nerovnoměrnému rozložení elektronů v molekule).

  • Orientační síly působí mezi trvalými dipóly (dipól-dipól).
  • Indukční síly – polární molekula zpolarizuje nepolární (dipól-indukovaný dip.).
  • Disperzní (Londonovy) síly – molekuly kmitají a občas se náhodně vytvoří dipól, který interaguje s ostatními molekulami.

Vodíkové můstky[upravit | editovat zdroj]

Jsou speciálním typem dipól-dipól interakce mezi polárními vazbami obsahujícími vodík kovalentně vázaný na elektronegativní prvek (např: kyslík, dusík, fluor). Vodík poté interaguje s volným elektronovým párem v blízkosti elektronegativního prvku v jiné molekule (intermolekulární interakce) nebo v původní molekule (intramolekulární interakce). Typickou sloučeninou tvořící vodíkové můstky je voda. Na základě vodíkových můstků se vysvětlují některé vlastnosti vody, (popř. i jiných sloučenin) jako je její relativně vysoký bod varu oproti ostatním hydridům 6. hl. skupiny periodické tabulky.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]